GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.

Join the forum, it's quick and easy

GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.
GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

Aşağa gitmek

default İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

Mesaj tarafından pomaklar.com Ptsi Ağus. 17, 2009 5:35 pm

İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ PLANI KABULÜ İLE TÜM T R A K Y A SİVİL TOPLUMUNA, SORUNA SAHİP ÇIKMAK, BİRLEŞMEK, ÜST ÖRGÜTLENMEYE GİTMEK VE TRAKYA'NIN İSTANBUL'UN ARKA BAHÇESİ ÇÖPLÜGÜ, AĞIR VE KİRLİ SANAYİ ALANI OLMASINA KARŞI KOYMAK GÖREVİ ÇIKMAKTADIR.

TÜM TRAKYA SİVİL TOPLUMU, İSTANBUL B.B.BELEDİYE MECLİSİ KARARINA İTİRAZ EDEN SİVİL TOPLUM İLE BİRLİKTE İLERİDE AÇILACAK DAVALARA DESTEK OLMAK ÜZERE İLK ÖNCE BİR ARAYA GELMELİDİR.

EDİRNE YERELİNDE MECLİS KARARINA İTİRAZ DA BULUNAN EDİRNE KENT KONSEYİ, TRAKYA'DA BİRLİK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ, EDİRNE DİŞHEKİMLERİ ODASI VE DİĞER SİVİL TOPLUM KURUM VE KURULUŞLARININ, MESLEKİ ODALARIN AÇACAĞI DAVALARA VEYA ORTAK DAVAYA ESAS TEŞKİL EDECEK TRAKYA İNSANININ KARŞI DURUŞUNU BELGELEMELİDİR.

İTİRAZ EDEN : Trakya’da Birlik ve Dayanışma Derneği - EDİRNE

KONU : İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini 13.02.2009 tarih 103 sayılı
kararı ile kabul edilen 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni
Planına İtirazlarımızdır.

ASKI TARİHİ : 17.07.2009

AÇIKLAMA :

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini 13.02.2009 tarih 103 sayılı kararı ile kabul edilen
1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı 13.07.2009 tarihinde Saraçhanedeki binasında askıya çıkarıldığı tarafımızca öğrenilmiştir. Ancak, gerek planıİn hazırlanmasına ilişin izlenen Yasal şekil şartlarına ve usule, kurumlar arasındaki yetki devri ve protokollere, alınan yetkiye ve yetki devrine, İmar Yasasında öngörülen düzenlemelere aykırı bularak gerekçeli itirazlarımızı sunuyoruz.

Bu bağlamda:
Öncelikle, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclis kararında da belirtildi üzere 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı İl sınırları dâhilinde bir planlamayı öngördüğü halde İl sınırlarını aşarak, daha önce kabul edilen ve Çevre Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak halen yürürlükte bulunan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası, Kocaeli İl Çevre Düzeni ve Sakarya, Düzce, Yalova ve Bilecik Çevre Düzeni Planlarına açık bir müdahale ve mevcut planları değiştirmeyi amaçladığı açıkça ifade edilmektedir.

Bu amaca yönelik olarak da Trakya Alt Bölgesi (Edirne-Kırklareli-Tekirdağ illeri) 1/25.000 Ölçekli Çevre düzeni planlarının üretilmesine ilişkin Ortak Protokol imzalandığı ve bu Protokole göre Uyumlaştırılmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Açıklanan bu gerekçe doğrultusunda, Trakya’da yaşayan bireyler olarak ve faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütleri olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış işbu 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planına itiraz etmek ve gerektiğinde tüm Yasal haklarımızı kullanılacağını belirtiyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini 13.02.2009 tarih 103 sayılı kararı ile kabul edilen 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planına İmar Yasası ve Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenen düzenlemelere aykırıdır. Bölge Planı niteliğinde olan bu planın Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanması gerekir iken bundan kaçınmak için Marmara Bölgesinde bulunan ve onaylı Çevre Düzeni Planları olan neredeyse tüm illeri kapsayacak şekilde Yasal dayanağı bulunmayan “UYUMLAŞTIRMA” adı altına ve bu illerin planlarını değiştirecek şekilde bir düzenlemeye gidilmektedir. Yasayı ve yürürlükte bulunan diğer ÇDP ortadan kaldıracak şekilde dolaylı bir yol izlenmektedir.

Zira Meclis kararında belirtilen İllerin, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bilecik Çevre Düzeni Planları mevcuttur.

Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 13 Temmuz 2004 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış halen yürürlükte olan bir plandır. Yasada belirlenen planlama hiyerarşisi açısından Ülkemizde bu güne kadar yapılan ve uygulama olanağı üst düzeyde bulanan ilk Bölgesel nitelikli bir plandır. Bu planın hazırlanmasında Trakya Üniversitesi, Belediyeler, Bilim insanları, Bölgede bulunan meslek ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve temsilcilerin, çalışmaları ile yapılmış olması planlamaya ayrı bir önem kazandırmaktadır, çağdaş yöntemlerle bilimsel verilere dayalı ve sivil toplumun katılımı ile oluşturulmuş olması Yasanın da amaçladığı ve hedeflediği bir yöntemdir.

Bu bağlamda, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yasanın belirlediği planlama hiyerarşisi açısından öncelikle uyulması gereken bir Plan niteliğinde olduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle, İstanbul Çevre Düzeni Planının öncelikle üst plan olan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uyması gerekli ve zorunludur.

Çevre ve Orman Bakanlık, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve TRAKAB arasında imzalanan üçlü Protokolün bu itibarla Yasaya aykırı ve bağlayıcılığı yoktur. “Uyumlaştırma” adı Yasada olmayan bir tabir olduğu gibi Protokolün içeriği itibarı ile Yasal düzenlemelerde öngörülmeyen bir yöntem olarak ortaya konulmuştur. Üçlü Protokol Yasaya ve yasal düzenlemelere aykırı olduğu gibi batıl bir belge niteliğindedir. Ne Bakanlığın ÇDP uyumlaştırılması adı altında Plan yapma görevini İstanbul Büyük Şehir Belediyesine verme hakkı ve yetkisi vardır, nede İstanbul Büyük şehir Belediyesinin, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planını İstanbul Çevre Düzeni Planına “Uyumlu” hale getirme hakkı.

Keza, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının uygulamasından sorumlu olan ve bu Plana uygun olarak (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) 1/25.000 Ölçekli ÇDP yapma görevi ve sorumluluğu olan TRAKAB yönetimi bu görevlerini İstanbul Büyük Şehir Belediyesine verme hakkı vardır.

Yasa gereğince her şeyden önce, yeni bir plan olarak hazırlanan İstanbul İl Çevre Düzeni Planının, Bölge Planı niteliğindeki ve 2004 yılından beri uygulanan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına Uygun yapılması zorunludur. İki Plan arasında çelişkiler var ise bunların Revizyon veya İlave planlar yapılarak giderilir.

Oysa Yasada hiç bir şekilde düzenlenmeyen yöntemlerle Üçlü Protokole dayanarak İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin hazırlayacağı “Uyumlaştırma” Planı ile Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değişiklikler yapılmaktadır.

Bu yöntem açıkça yetki gaspı niteliğindedir. Hiçbir kurum hakkı olmayan bir şeyi başkasına devredemez, kullandıramaz. TRAKAB Yönetimi, (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) 1/25.000 Ölçekli ÇDP yapma görevi ve sorumluluğunu İstanbul Büyük Şehir Belediyesine Planlar “Uyumlaştırılsın” diye devredemez, çünkü böylesine bir hakkı yoktur. TRAKAB Yönetimi, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak, Tüzüğü gereğince (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) 1/25.000 Ölçekli ÇDP yapmak zorundadır. Bu 1/25.000 Planların İstanbul İl Çevre Düzeni Planlarına ”Uyumlu” hale getirilmesini değil 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Planlarına uygun olmasını sağlamak zorundadır.


Yukarıda belirtilen nedenlerle, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile Bölge planı niteliğinde olan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değişiklikler yapılması 3194 sayılı İmar Kanunu ile Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle itirazlarımızın kabulü ile işlemin iptaline, yeniden yapılacak çalışmada belirtilen haklarımızın dikkate alınmasını dileriz. Saygılarımızla. 13.08.2009


Trakya’da Birlik ve Dayanışma
Derneği
pomaklar.com
pomaklar.com
Admin
Admin

Erkek
Mesaj Sayısı : 1529
Yaş : 50
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : Pomakistan
İşiniz : Yazar,araştırmacı),Siyaset
Ad Soyad & İme Prezime : Pomaklar.com
Tesekkur : 42
Puan : 1647
Kayıt tarihi : 27/05/07

Character sheet
Blog: test

http://pomaknews.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz