GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.
GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

pratik Rusça ders 7

Aşağa gitmek

default pratik Rusça ders 7

Mesaj tarafından Bratslav Bir Cuma Şub. 08, 2008 12:20 pm

Kelimeler Rusça Yazılışları Telaffuzları
Basit İfadeler
Merhaba. Здравствуйте. (ZDRAST-vuy-te)
merhaba. (samimi) Привет. (pri-VET)
Nasılsın? Как дела? (KAK de-LA?)
İyiyim, teşekkürler. Хорошо, спасибо. (ha-ra-ŞO spa-Sİ-ba)
Adınız nedir? Как вас зовут? (KAK VAS za-VUT?)
Benim adım ______ . Меня зовут ______ . (min-YA za-VUT ___)
Memnun oldum. Очень приятно. (O-çen pri-YAT-na)
Lütfen. Пожалуйста. (pa-JAL-uy-sta)
Teşekkür. Спасибо. (spa-Sİ-ba)
Bir şey değil. Не за что. (NE za şto)
Evet. Да. (DA)
Hayır. Нет. (NYET)
Affedersiniz. (dikkat çekmek için) Извините. (iz-vi-NİT-ye)
Affedersiniz. (özür dilemek için) Простите. (pra-STİ-te)
Üzgünüm. Простите. (pra-STİ-te)
Görüşürüz До свидания. (da svi-DA-nya.)
Görüşürüz (samimi) Пока. (pa-KA)
Ben Rusça [iyi] konuşamıyorum. Я не говорю по-русски (хорошо). (YA NE ga-va-RYU PA RU-sski [ha-ra-ŞO])
İngilizce konuşuyor musunuz? Вы говорите по-английски? (vı ga-va-RİT-ye pa an-GLİ-ski?)
Burada İngilizce konuşan biri var mı? Кто-нибудь здесь говорит по-англиский? (KTO-ni-bud ZDES ga-va-RİT pa an-GLİ-ski?)
İmdat! Помогите! (pa-ma-Gİ-te!)
Dikkat! Осторожно!! (as-ta-ROJ-na!)
Günaydın. Доброе утро. (DO-bro-ya UH-tra)
İyi akşamlar. Добрый вечер. (DO-bri VEH-çer)
İyi geceler. Спокойной ночи! (spa-KOY-noy NO-çi)
Anlamıyorum. Я не понимаю. (YA NYE pa-ni-MA-yu)
Tuvalet nerede? Где туалет? (GDE tu-a-LET?)
Sorunlar
Beni rahat bırak. Отстань. (at-stan)
Dokunma bana! Не трогай меня! (Ni-TRO-guy mi-NYA!)
Polis çağıracağım. Я вызову милицию. (Ya VI-za-vu mi-Lİ-tsi-yu!)
Polis! Милиция! (Mi-Lİ-tsi-ya!)
Durdurun! Hırsız! Держите вора! (der-Jİ-ti VO-ra!)
Yardımınıza ihtiyacım var. Мне нужна ваша помощь. (Mne nuj-NA VA-şa PO-moş)
Bu acildir. Это срочно!. (E-ta sroç-NA)
Ben kayboldum. Я заблудился/заблудилась - (e/k). (Ya za-blu-DİL-sya/za-blu-Dİ-las)
Aşağıdaki (а) ekleri kadınlar için kullanılan cümlelerde eklenir:
Çantamı kaybettim. Я потерял(а) свою сумку. (Ya pa-ti-RYAL(-a) sva-YU SUM-ku)
Cüzdanımı kaybettim. Я потерял(а) свой бумажник. (ya pa-ti-RYAL(-a) svoy bu-MAJ-nik)
Ben hastayım. Я болен (m.) / Я больна (f.) (yah-BO-lin(e)/ya-bal-NA(k))
Yaralandım. Я ранен(а) (Ya RA-nen(-a))
Doktora ihtiyacım var. Мне нужен врач. (mne NU-jen VRAÇ)
Telefonunuzu kullanabilir miyim? Можно от вас позвонить? (MOJ-na at-VAS paz-va-NİT?)
Renkler
siyah чёрный (ÇOR-niy)
beyaz белый (BYE-liy)
gri серый (SYE-rıy)
kırmızı красный (KRAS-nıy)
mavi синий (Sİ-niy)
mavi голубой (ga-lu-BOY) (açık mavi)
sarı жёлтый (JYOL-tıy)
yeşil зелёный (zi-LYO-nıy)
turuncu оранжевый (a-RAN-ji-vıy)
mor фиолетовый (fi-ya-LET-o-vıy)
kahverengi коричневый (ka-RİÇ-nyi-vıy)
Ulaşım
_____ ya bilet kaç paradır? Сколько стоит билет в _____? (SKOL-ka STO-it bi-LET v_____?)
_____ ya bir bilet, lütfen. Один билет в _____, пожалуйста. (a-DİN bi-LET v_____ pa-JA-luy-sta)
Bu tren/otobüs nereye gidiyor? Куда идёт этот поезд/автобус? (Ku-DA i-DYOT E-tat PO-yizd/af-TO-bus?)
_____ ya giden tren/otobüs nerede? Где поезд/автобус до_____? (GDE PO-yizd/af-TO-bus da...)
Bu tren/otobüs _____ da durur mı? Этот поезд/автобус останавливается в _____? (E-tat PO-yizd/af-TO-bus as-ta-NAV-li-va-it-sa f...?)
_____ ya nasıl giderim? Как добраться до_____ ? (Kak da-BRAT-sa da ___?)
...tren garına? ...вокзала? (vak-ZA-la)
...otogara? ...автовокзала? (af-ta-vak-ZA-la)
... _____ oteline? ...гостиницы ______? (gas-Tİ-ni-tsı)
...Mosfilm oteline? ...гостиницы Мосфильм? (gas-Tİ-ni-tsı MAS-film)
...Amerikan/Kanada/Avustralya/İngiliz konsolosluğuna? ...американского/канадского/австралийского/английского консульства? (a-me-ri-KANS-ka-va/ka-NATS-ka-va/afst-ra-LIYS-ka-va/ang-LİYS-ka-va KON-sulst-va)
Nerede çok sayıda ... var? Где есть много... (GDE yest MNO-ga)
...otel? ...гостиниц? (gas-Tİ-nits?)
...restoran? ...ресторанов? (res-ta-RA-naf?)
...bar? ...баров? (BA-rof)
lütfen bana haritada gösterir misiniz? Пожалуйста Вы можете показать на карте? (' pa-JA-luy-sta vı mo-ji-ti pa-ka-zat' na kar-te)
sokak улица (U-li-tsa)
Sola dönün. Поверните налево. (pa-vyer-NI-tye na-LYE-va)
Sağa dönün. Поверните направо. (pa-vyer-NI-tye na-PRA-va)
sola налево (na-LEV-a)
sağa направо (na-PRAV-a...)
dosdoğru прямо (PRYA-ma)
yanında _____ мимо _____ (MI-mah)
önce _____ перед _____ (PYE-ret)
arayın _____. Ищите _____. (i-ŞÇİ-te)
kavşak перекрёсток (pe-re-KRYO-stak)
kuzey север (SYE-vyer)
güney юг (yug)
doğu восток (vas-TOK)
batı запад (ZA-pat)
yukarı вверх (VVYE-rkh)
aşağı вниз (VNİ-S)
Taksi! Такси! (Ta-KSI!)
Beni _____ ya götürün, lütfen. Довезите меня до _____, пожалуйста. (Dave-zi-tye minya do _____, pa-ja-luy-sta.')
_____ ya kadar kaç para tutar? Сколько стоит доехать до _____? (Skol-ka stoyit da-ye-hat do ____?)
Beni oraya bırakın, lütfen. Довезите меня туда, пожалуйста. (Dave-zi-tye minya tuda, pa-ja-luy-sta.)
Alış veriş
Bundan benim bedenime uygun olanını var mı? У вас есть это моего размера?
Bu ne kadar? Сколько это стоит? (SKOL-ka E-to STO-it...)
Bu çok pahalı. Это слишком дорого.
_____ kabul ediyor musunuz? Вы примете _____?
pahalı дорого (DO-ra-ga)
ucuz дёшево (di-ŞYO-va)
bunu istemiyorum. Я это не хочу. (YA E-to ni ha-ÇU)
Beni kandırıyorsunuz. Вы меня обманываете. (vı mi-NYA ab-MA-nı-va-itye)
Bununla ilgilenmiyorum. Мне это не интересно.. (MNYE E-ta ni in-ti-RYES-na)
Iki adet, lütfen. Давайте две. (da-VAY-te DVE)
Benim .... ihtiyacım var. Мне нужен/нужна/нужно/нужны... (mnye NU-jeh-n/ nu-JNA/NUJ-no/ nu-JNI)
...dış macunu. ...зубная паста. (ZUB-na-ya PAS-ta)
...diş fırçası. ...зубная шётка. (ZUB-na-ya ŞOT-ka)
...sabun. ...мыло. (MI-lo)
..şampuan. ...шампунь. (şam-PUN)
...şemsiye. ...зонтик. (ZON-tik)
...kartpostal. ...открытка. (at-KRİ-tka)
...pil. ...батарейки. (ba-ta-REY-ki)
...kağıt. ...бумага. (bu-MA-ga)
...kalem. ...ручка. (RUÇ-ka)
...ingilizce kitaplar. ...книги на английском языке. (KNİ-gi na an-GLİ-skom ya-zi-KYE)
... dergiler ...журналы. (jur-NA-lı)
... gazete ...газета. (ga-ZYE-ta)
...Rusça-İngilizce sözlük. ...русско-английский словарь. (RUS-sko-an-GLİ-ski slo-VAR)
Bratslav
Bratslav
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye

Erkek
Mesaj Sayısı : 302
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : İstanbul-İstanbul
İşiniz : Memur
Ad Soyad & İme Prezime : mesut dayı
Sülale ismi : cevfirolf
Tesekkur : 7
Puan : 0
Kayıt tarihi : 02/10/07

Character sheet
Blog:

http://pomak.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz