GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.

Join the forum, it's quick and easy

GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.
GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Trakyanın kronolojisi bre bi bakın

2 posters

Aşağa gitmek

default Trakyanın kronolojisi bre bi bakın

Mesaj tarafından Bratslav Salı Şub. 05, 2008 10:28 am

M.Ö. 2. Y.Y. Bölgede ilk Türk yerleşimi; Orta Asya'dan Balkanlara göç eden İskitlerin bölgeye gelişi;
M.S. 4. Y.Y. da Hunların, 5. Y.Y. da Avarların, 9. Y.Y. da Peçeneklerin, 11. Y.Y. da Kuman Türkleri'nin bölgeye yerleşmesi;

1363 Lala Şahin Paşa tarafından Edirne'nin Fethi, Batı Trakya'ya Osmanlı Türklerin yerleşmeye başlamaları, Dimetoka şehrinin I. Murat tarafından Osmanlı Devleti'nin geçici başkenti yapılması (Harita-1).

1364 Gazi Evrenos Beyin Gümülcine'yi Fethi

1368 Edirne'nin Osmanlı Devletinin başkenti olması.

26 Eylül 1371 Sırplara karşı Çirmen zaferi ve İskeçe, Kavala, Drama, Serez bölgelerinin ele geçirilmesiyle Batı Trakya fethinin tamamlanması (Harita-1).

1363 - 1912 Batı Trakya'nın 549 yıl Türk hakimiyetinde kalması ve fethinden sonra bölgenin Türkleşmesi.

22 Ağustos 1829 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Edirne'nin Ruslar tarafından işgali.

14 Eylül 1829
Osmanlı-Rus Edirne Antlaşması;
Yunanistan'a bağımsızlık verilmesi, Grek İmparatorluğu projesinin ilk adımının gerçekleşmesi, Yunanistan'ın Megali İdea yolunda ilerlemeye başlaması ve Batı Trakya sorununun temelinin atılması.

1877 - 1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) .

22 Ekim 1877 Edirne'nin Ruslar tarafından ikinci defa işgali, Batı Trakya'nın Ustruma Nehri'ne kadar, Doğu Trakya'nın Terkos-Küçük Çekmece'ye kadar işgali. Ruslar, Batı Trakya'nın işgalinde Bulgarları kullanırlar (Harita-1).

3 Mart 1878 Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması;
Bulgaristan Devleti kurulmasının kabulü, Batı Trakya'nın ve ayrıca Batı Trakya'nın batısındaki Üsküp, Manastır, Debre ve Ohri Gölü ile Doğu Trakya'nın önemli bölümünün (Edirne, Kırklareli) Bulgaristan'a verilmesi (Harita-2)

Mart 1878 Meriç batısındaki ve kuzeyindeki Türklerin, Rus işgaline ve topraklarının Bulgarlara verilmesine karşı Rodop'ta örgütlenmesi ve silahlı direnmeye başlaması, direnmenin yayılışı.

Nisan 1878 Rusların Rodop kahramanlarına saldırıya başlaması, 14 Nisan da Çirmen yakınlarında ilk çarpışma.

16 Mayıs 1878 Pomak direnişçiler tarafından "Rodop Mukavemet Hükümeti'nin" kurulması;
Ahmet Timirski başkanlığında kurulan hükümetin 4 milyonluk bir nüfusa hükmetmesi, 250.000 kişilik bir askeri kuvvet oluşturması; verdikleri mücadele ile Ayastefanos Antlaşmasının Berlin Antlaşmasına dönüşmesine etkili olmaları.

Haziran 1878 Rodop direnişinin Lofça, Servi, Plevne, Tırnova ile Batı Trakya'ya yayılması.

13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşması
Bulgaristan Prensliğinin kurulması; böylece Yunanistan'dan sonra Batı Trakya'ya göz diken ikinci bir devletin tarih sahnesine çıkışı.·

Ayastefanos ile Bulgaristan'a verilmiş olan Batı Trakya'nın (Arda Nehri Güneyi) tekrar Osmanlı Devletine verilmesi (Harita-2).

Batı Trakya Osmanlıya geçince Rodop direnişinin büyük ölçüde azalması, ancak Doğu Rumeli Vilayeti içinde kalan Kırcali ve Ropçoz bölgelerinde mücadelenin sürdürülmesi; 8 yıl süren bu mücadele sonunda, 1886'da yapılan bir anlaşma ile Arda Nehri Kuzeyinde 300 köyün Osmanlı topraklarına katılmasının sağlanması (Harita-1).

5 Nisan 1886 Sureti Tesviye Antlaşması, Osmanlı-Bulgar;
Arda nehri kuzeyinde Rodop ve Kırcali bölgelerinde 300 köyün Osmanlı topraklarına katılması; amaçlarını gerçekleştiremeden Rodop Mukavemet Hükümetin dağılması.
Doğu Rumeli Vilayeti'nin Bulgaristan'a verilmesi (Harita-1).

1912-1913 Balkan Savaşı·

Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'ın genişleme amacıyla; Osmanlı devletinin Avrupa'daki topraklarına, Ekim 1912'de saldırmaya başlaması.
40 günde Makedonya ve Arnavutluk'un, 23 günde Edirne hariç Doğu Trakya'nın, 11 günde de Batı Trakya'nın elden çıkması (Harita-3).

16 Ekim 1912 Osmanlı Devletinin Bulgaristan'a savaş ilanı.

18 Ekim 1912 Bulgaristan'ın Osmanlı Devletine savaş ilanı.
Bulgaristan'ın Batı Trakya'ya saldırısı ve işgale başlaması.

Ekim - Kasım 1912 Batı Trakya'nın Bulgarlar tarafından işgali:
21 Ekim Kırcaali'nin işgali.
27 Ekim Ferecik'in işgali.
29 Ekim Karaağac'ın işgali.
05 Kasım Drama ve Kavala'nın işgali.
06 Kasım Serez'in işgali.
19 Kasım Dedeağaç'ın işgali.
20 Kasım İskeçe'nin işgali.
21 Kasım Gümülcine'nin işgali.
24 Kasım Ferecik'in geri alınması.

26 Kasım 1912 Batı Trakya'yı savunmakla görevli Osmanlı Kırcaali Müfrezesi'nin Meriç Nehrini geçerek Doğu Trakya'ya çekilme girişimi.

27 Kasım 1912 Kırcaali Müfrezesi'nin Bulgarlara teslim olması.
Batı Trakya'da Türk hakimiyetinin sona erişi.

30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması'nın imzalanması;
Osmanlı devletinin Midye (Kıyıköy) - Enez çizgisinin batısını Balkan devletlerine bırakması; Edirne, Kırklareli'nin Bulgaristan'a verilmesi (Harita-1).
29 Haziran 1913 İkinci Balkan Savaşı'nın başlaması,
Osmanlı mirasını paylaşamamak yüzünden Bulgarların, Sırp ve Yunanlılara saldırması, sonrasında Romanya'nın Bulgaristan'a saldırması.

11 Temmuz 1913 Serez'in Bulgar işgalinden Yunan işgaline girişi.

13 Temmuz 1913 Doğu Trakya'daki Türk kuvvetlerinin, Balkan devletlerinin birbiriyle kapışmasından yararlanarak topraklarını kurtarmak amacıyla, Çatalca hattından ileri harekata geçmesi.

21 Temmuz 1913 Edirne'nin kurtarılışı.

22 Temmuz 1913 Dimetoka'nın kurtarılışı.

27 Temmuz 1913 Sofulu'nun kurtarılışı.

10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması'nın imzalanması ve Balkan devletleri arasında savaşın son bulması;
Antlaşma ile Mesta-Karasu Nehri batısının (Kavala, Drama, Serez) Yunanistan'a; Mesta ile Meriç Nehri arası Batı Trakya'nın Bulgaristan'a bırakılması (Harita-1).

15 Ağustos 1913 Yarbay Enver (Paşa) tarafından, Batı Trakya Türklerini Bulgar mezalimine karşı korumak amacıyla, 116 kişilik bir gönüllü müfrezesinin Kuşçubaşı Eşref'in komutasında Batı Trakya'ya gönderilmesi.

16 Ağustos 1913 Türk müfrezesinin Bulgarlarla Koşukovak çarpışması.

18 Ağustos 1913 Mestanlı'nın muharebesiz alınması.

19 Ağustos 1913 Kırcaali'nin alınması, Osmanlı devletinin müfrezenin ilerlemesinden rahatsız olması ve hareketini durdurmasını istemesi.

22 Ağustos 1913 Müfreze komutanı Kuşcubaşı ile onları İstanbul'un onayı olmadan gönderen Enver'in Ortaköy'de görüşmesi ve bütün Batı Trakya'nın kurtarılmasına karar vermeleri;
Müfrezenin Binbaşı Süleyman Askeri'nin komutasında gönderilen kuvvetlerle güçlendirilmesi.

31 Ağustos 1913 Gümülcine'nin kurtarılması.

01 Eylül 1913 İskeçe'nin kurtarılması, Meriç boyunun Bulgarlardan temizlenmesi.
01 Eylül 1913 "Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi"nin kurulması
Hükümetin; İcra Hükümeti ve Genelkurmay Başkanı Süleyman Askeri, Kuvayi Milliye Umum Müfettişi Eşref Kuşçubaşı; merkezi Gümülcine.

Eylül 1913 Tüm Batı Trakya'nın Dedeağaç hariç (Yunanlılarda) kısa sürede kurtarılması;
Bir hükümet kurulmasının İstanbul'da tedirginlik yaratması, Batı Trakya'da mücadele verenlere yurda dönün emrinin verilmesi.

25 Eylül 1913 Batı Trakya idarecilerinin, dön emrine bağımsızlık ilan ederek karşılık vermeleri;
"Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi" isminin "Garbi Trakya Hükümeti Müstakilesi"ne dönüştürüldüğünü ilan etmeleri; böylece yeni bir Türk Devleti'nin daha tarih sahnesine çıkması.

29 Eylül 1913 Yunanlıların, Batı Trakya'da Türk devleti kurulmasını memnunlukla karşılamaları, askeri yardım sözü vermeleri, Batı Trakya'nın Bulgarların elinden çıkmasını sağlamayı çıkarlarına uygun buldukları için ellerinde bulundurdukları Dedeağaç'ı yeni hükümete devretmeleri.

02 Ekim 1913 Dimetoka'nın kurtarılışı.

Ekim 1913 Dedeağaç'ı da aldıktan sonra daha da güçlenen Batı Trakya Türk Devleti;

Ekim 1913 İstanbul Antlaşması'nın uygulanmasını sağlamak için, Albay Cemal'in (Bahriye Nazırı Cemal Paşa) Batı Trakya'ya gelişi, Batı Trakya yöneticilerini ikna edişi.

25 Ekim 1913 Batı Trakya Bağımsız Hükümeti'nin kendini feshetmesi ve bölgenin Bulgarlara devrinin başlaması.

30 Ekim 1913 Bulgar işgalinin tamamlanması.
Silahların ve beş Türk subayının bölgede bırakılarak diğerlerinin İstanbul'a dönmesi
Bratslav
Bratslav
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye

Erkek
Mesaj Sayısı : 302
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : İstanbul-İstanbul
İşiniz : Memur
Ad Soyad & İme Prezime : mesut dayı
Sülale ismi : cevfirolf
Tesekkur : 7
Puan : 0
Kayıt tarihi : 02/10/07

Character sheet
Blog:

http://pomak.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

default Geri: Trakyanın kronolojisi bre bi bakın

Mesaj tarafından Bratslav Salı Şub. 05, 2008 10:28 am

1914 Batı Trakya ve Makedonya işlerini yürütmek üzere İstanbul'da Süleyman Askeri'nin başkanlığında, Muhacirin Müdürlüğü kurulması.

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı.

05 Ağustos 1914 Haber alma ve operasyonla görevli Teşkilatı Mahsusa örgütünün İstanbul'da, kurulması;
Başkanı Süleyman Askeri, Batı Trakya'da bırakılan subayların bu örgüt tarafından yönlendirilmeye başlanması.

19 Ağustos 1914 Osmanlı- Bulgar İttifak ve Dostluk Antlaşması.

1915 Bölgedeki Teşkilatı Mahsusa elemanlarının (Yüzbaşı Çolak İbrahim, Üsteğmen Fuat Balkan) Bulgar- Makedonya komitesi ile işbirliği içinde Sırp ve Yunanlılara karşı çalışmaya başlaması, ortak gerilla harekatı yapılması.

06 Eylül 1915 Osmanlı - Bulgar hudut düzeltme antlaşması;
Osmanlı devletinin yanında savaşa girmesini sağlamak için Bulgaristan'a toprak tavizi; verilen topraklar: Meriç Nehri doğu kıyıları, Dimetoka, Kuleliburgaz, Karaağaç, Arda Nehri kuzeyi ve Paşa Mahallesi ile Tunca Nehrine kadar olan saha (Harita-4).

Ağustos 1916 Bulgarların, Romanya Cephesi için Osmanlı devletinden askeri yardım istemeleri, karşılığında Batı Trakya'yı geri vereceklerini vaadetmeleri.

Eylül 1916 Romanya Cephesine 27.000 kişilik 6ncı Türk Kolordusunun gönderilmesi, Bulgarların sözünde durmaması (Harita-5).
Kasım 1916 Bulgarların Makedonya Cephesinde güç duruma düşmeleri üzerine Almanlar' dan yardım istemeleri, Almanlar yardım etmeyince 45.000 kişilik 20nci Türk kolordusunun yardıma gönderilmesi (Harita-5).

Aralık 1916 Makedonya'ya gelen Türk kolordusunun ikmal ihtiyaçlarının bölgeden, Teşkilatı mahsusa elamanlarınca karşılanmaya başlanması.

1917 Galiçya, Romanya ve Makedonya cephesinde çarpışan Türk kolordularının er ihtiyaçlarının Batı Trakya'daki Türklerden karşılanması için Bulgaristan'ın izniyle seferberlik ilan edilir.
Askere alınan 18.000 kişi bu kolordulara, ayrıca 3.000 kişi de İstanbul'a gönderilir. Askere alınanlar, kolordularla birlikte 1917 ve 1918'de Kafkas, Irak ve Suriye-Filistin Cephesine giderler. Ayrıca Bulgaristan'da, topraklarındaki Türk nüfusu azalsın diye, 28.000 kişiyi askere alarak Türkiye'ye gönderir.

30 Mayıs 1917 Almanya'nın Balkanlara yönelik bir barış projesi hazırlaması, projede "Türkiye'nin Meriç bölgesi hakkındaki isteği pek haklı ve yerindedir" demesi ve tarafların görüşlerini istemesi;
Osmanlı devletinin buna karşılık "Ahalisinin ekseriyeti Türk ve müslüman olan Batı Trakya'nın Osmanlı Devleti'ne geri verilmesi" isteğinde bulunması; Bulgarların Trakya hududunda hiçbir değişiklik yapmaya yanaşmamaları.

24 Eylül 1918 Müttefikler arası Berlin Antlaşması ile Meriç sınırında düzeltme yapılması;
06 Eylül 1915 Antlaşması ile Meriç Nehrinin doğu kıyıları Bulgaristan'a verilmişken, bu antlaşma ile Nehrin doğu kıyısındaki 2 km genişliğindeki şerit bölge Türklere bırakılır ve sınır Nehrin talveg hattından geçer. Karaağaç, Dimetoka ve çevresi tekrar Bulgarlarda kalır (Harita-4).

29 Eylül 1918 Bulgaristan'ın yenilgiyi kabul ederek İtilâf devletleri ile ateşkes yapması..

30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti'nin Mondros Mütarekesi'ni imzalaması.

1918- 1923 Türk Kurtuluş Savaşı

07 Kasım 1918 Trakya- Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi'nin kuruluşu;
Sivas Kongresi'nden sonra ismi Trakya - Paşaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'ne çevrilir. Müdafaa Heyeti Osmaniyesi; merkezi Edirne, amacı Trakya birliğini sağlamak ve bütünlüğünü korumak. Silahla direnmeyi düşünmezler, Wilson prensiplerine sığınırlar. Halkın %85'i Türk olan Batı Trakya'yı Doğu Trakya ile birleştirerek "Trakya Birliği" parolası ile yola çıkarlar. Bunun için bir büyük devletin himayesini kabule hazırdırlar.

10 Kasım 1918 Batı Trakya Komitesi'nin kuruluşu.
Teşkilatı Mahsusa'nın telkiniyle İstanbul'daki Batı Trakyalılar tarafından kurulur. Amacı, Yunan ve Bulgar boyunduruğunda olan Batı Trakya'yı kurtarmaktır. Mesta ile Ustruma nehirleri arasındaki Kavala, Drama, Serez bölgesini de ilgi alanına alır. Halkın çoğunluğu Türk olan bölgede Wilson prensiplerine göre plebisit (halk oylaması) yapılmasını ister.

Aralık 1918 Trakya - Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi ile Batı Trakya Komitesi'nin anlaşarak birlikte çalışmayı kararlaştırmaları.
Her iki cemiyet, Batı Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgaline kadar (27 Mayıs 1920) İstanbul'da birlikte çalışırlar.

14 Aralık 1918 Trakya - Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi'nin basın yoluyla Batı Trakya konusunu gündeme çıkarması;
1912'den beri bölgedeki Bulgar zulmünü, yok etme politikasını yer ve zaman göstererek kamuya duyurmaya başlaması, Batı Trakya'da 40.000 Bulgar, 50.000 Rum'a karşılık 400.000 Türk'ün bulunduğunu kanıtlaması ve ilk kez Batı Trakya geleceğinin plebisit ile belirlenmesi fikrini ortaya atması.

18 Aralık 1918 Bulgar Sobranyası'ndaki (Meclisi) Batı Trakya Türk Mebuslarının Sofya'daki büyük devletler temsilcilerine muhtıra vermeleri;
"Batı Trakyalılara, geleceklerini kendilerinin belirlenmesi hakkının verilmesini" istemeleri
Bratslav
Bratslav
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye

Erkek
Mesaj Sayısı : 302
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : İstanbul-İstanbul
İşiniz : Memur
Ad Soyad & İme Prezime : mesut dayı
Sülale ismi : cevfirolf
Tesekkur : 7
Puan : 0
Kayıt tarihi : 02/10/07

Character sheet
Blog:

http://pomak.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

default Geri: Trakyanın kronolojisi bre bi bakın

Mesaj tarafından Bratslav Salı Şub. 05, 2008 10:29 am

1914 Batı Trakya ve Makedonya işlerini yürütmek üzere İstanbul'da Süleyman Askeri'nin başkanlığında, Muhacirin Müdürlüğü kurulması.

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı.

05 Ağustos 1914 Haber alma ve operasyonla görevli Teşkilatı Mahsusa örgütünün İstanbul'da, kurulması;
Başkanı Süleyman Askeri, Batı Trakya'da bırakılan subayların bu örgüt tarafından yönlendirilmeye başlanması.

19 Ağustos 1914 Osmanlı- Bulgar İttifak ve Dostluk Antlaşması.

1915 Bölgedeki Teşkilatı Mahsusa elemanlarının (Yüzbaşı Çolak İbrahim, Üsteğmen Fuat Balkan) Bulgar- Makedonya komitesi ile işbirliği içinde Sırp ve Yunanlılara karşı çalışmaya başlaması, ortak gerilla harekatı yapılması.

06 Eylül 1915 Osmanlı - Bulgar hudut düzeltme antlaşması;
Osmanlı devletinin yanında savaşa girmesini sağlamak için Bulgaristan'a toprak tavizi; verilen topraklar: Meriç Nehri doğu kıyıları, Dimetoka, Kuleliburgaz, Karaağaç, Arda Nehri kuzeyi ve Paşa Mahallesi ile Tunca Nehrine kadar olan saha (Harita-4).

Ağustos 1916 Bulgarların, Romanya Cephesi için Osmanlı devletinden askeri yardım istemeleri, karşılığında Batı Trakya'yı geri vereceklerini vaadetmeleri.

Eylül 1916 Romanya Cephesine 27.000 kişilik 6ncı Türk Kolordusunun gönderilmesi, Bulgarların sözünde durmaması (Harita-5).
Kasım 1916 Bulgarların Makedonya Cephesinde güç duruma düşmeleri üzerine Almanlar' dan yardım istemeleri, Almanlar yardım etmeyince 45.000 kişilik 20nci Türk kolordusunun yardıma gönderilmesi (Harita-5).

Aralık 1916 Makedonya'ya gelen Türk kolordusunun ikmal ihtiyaçlarının bölgeden, Teşkilatı mahsusa elamanlarınca karşılanmaya başlanması.

1917 Galiçya, Romanya ve Makedonya cephesinde çarpışan Türk kolordularının er ihtiyaçlarının Batı Trakya'daki Türklerden karşılanması için Bulgaristan'ın izniyle seferberlik ilan edilir.
Askere alınan 18.000 kişi bu kolordulara, ayrıca 3.000 kişi de İstanbul'a gönderilir. Askere alınanlar, kolordularla birlikte 1917 ve 1918'de Kafkas, Irak ve Suriye-Filistin Cephesine giderler. Ayrıca Bulgaristan'da, topraklarındaki Türk nüfusu azalsın diye, 28.000 kişiyi askere alarak Türkiye'ye gönderir.

30 Mayıs 1917 Almanya'nın Balkanlara yönelik bir barış projesi hazırlaması, projede "Türkiye'nin Meriç bölgesi hakkındaki isteği pek haklı ve yerindedir" demesi ve tarafların görüşlerini istemesi;
Osmanlı devletinin buna karşılık "Ahalisinin ekseriyeti Türk ve müslüman olan Batı Trakya'nın Osmanlı Devleti'ne geri verilmesi" isteğinde bulunması; Bulgarların Trakya hududunda hiçbir değişiklik yapmaya yanaşmamaları.

24 Eylül 1918 Müttefikler arası Berlin Antlaşması ile Meriç sınırında düzeltme yapılması;
06 Eylül 1915 Antlaşması ile Meriç Nehrinin doğu kıyıları Bulgaristan'a verilmişken, bu antlaşma ile Nehrin doğu kıyısındaki 2 km genişliğindeki şerit bölge Türklere bırakılır ve sınır Nehrin talveg hattından geçer. Karaağaç, Dimetoka ve çevresi tekrar Bulgarlarda kalır (Harita-4).

29 Eylül 1918 Bulgaristan'ın yenilgiyi kabul ederek İtilâf devletleri ile ateşkes yapması..

30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti'nin Mondros Mütarekesi'ni imzalaması.

1918- 1923 Türk Kurtuluş Savaşı

07 Kasım 1918 Trakya- Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi'nin kuruluşu;
Sivas Kongresi'nden sonra ismi Trakya - Paşaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'ne çevrilir. Müdafaa Heyeti Osmaniyesi; merkezi Edirne, amacı Trakya birliğini sağlamak ve bütünlüğünü korumak. Silahla direnmeyi düşünmezler, Wilson prensiplerine sığınırlar. Halkın %85'i Türk olan Batı Trakya'yı Doğu Trakya ile birleştirerek "Trakya Birliği" parolası ile yola çıkarlar. Bunun için bir büyük devletin himayesini kabule hazırdırlar.

10 Kasım 1918 Batı Trakya Komitesi'nin kuruluşu.
Teşkilatı Mahsusa'nın telkiniyle İstanbul'daki Batı Trakyalılar tarafından kurulur. Amacı, Yunan ve Bulgar boyunduruğunda olan Batı Trakya'yı kurtarmaktır. Mesta ile Ustruma nehirleri arasındaki Kavala, Drama, Serez bölgesini de ilgi alanına alır. Halkın çoğunluğu Türk olan bölgede Wilson prensiplerine göre plebisit (halk oylaması) yapılmasını ister.

Aralık 1918 Trakya - Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi ile Batı Trakya Komitesi'nin anlaşarak birlikte çalışmayı kararlaştırmaları.
Her iki cemiyet, Batı Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgaline kadar (27 Mayıs 1920) İstanbul'da birlikte çalışırlar.

14 Aralık 1918 Trakya - Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi'nin basın yoluyla Batı Trakya konusunu gündeme çıkarması;
1912'den beri bölgedeki Bulgar zulmünü, yok etme politikasını yer ve zaman göstererek kamuya duyurmaya başlaması, Batı Trakya'da 40.000 Bulgar, 50.000 Rum'a karşılık 400.000 Türk'ün bulunduğunu kanıtlaması ve ilk kez Batı Trakya geleceğinin plebisit ile belirlenmesi fikrini ortaya atması.

18 Aralık 1918 Bulgar Sobranyası'ndaki (Meclisi) Batı Trakya Türk Mebuslarının Sofya'daki büyük devletler temsilcilerine muhtıra vermeleri;
"Batı Trakyalılara, geleceklerini kendilerinin belirlenmesi hakkının verilmesini" istemeleri
Bratslav
Bratslav
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye

Erkek
Mesaj Sayısı : 302
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : İstanbul-İstanbul
İşiniz : Memur
Ad Soyad & İme Prezime : mesut dayı
Sülale ismi : cevfirolf
Tesekkur : 7
Puan : 0
Kayıt tarihi : 02/10/07

Character sheet
Blog:

http://pomak.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

default Geri: Trakyanın kronolojisi bre bi bakın

Mesaj tarafından Bratslav Salı Şub. 05, 2008 10:29 am

1921 Trakya- Paşaeli Cemiyeti Ankara Heyeti Faalesi' nin kurulması.

17 Ocak 1921 Mustafa Kemal'in Batı Trakya Politikası.
United Telgraph muhabirine demeç:
"...Ezici bir Türk çoğunluğuna sahip olan Batı Trakya'ya gelince, bu bölgenin geleceğini tayin için halk oyuna başvurulmasını kabul ederiz."

25 Haziran 1921 Genelkurmay Başkan Vekili Fevzi (Çakmak) Paşa' nın Doğu ve Batı Trakya'da yapılacak faaliyetleri düzenleyen bir direktif vermesi.
Direktifin Batı Trakya ile ilgili kısımları:

Batı Trakya ve Makedonya bölgesinde fiili hareketleri ve ayaklanmayı, bağımsız olarak Fuat (Balkan) Bey idare edecek ve çalışmalarını planlama ve uygulamada tamamen serbest olacak.

Trakya heyetine verilen ödeneğin büyük kısmı Fuat Bey' e tahsis edilecek (5.000 lira verilir).

Yunan silahlı kuvvetleri, mümkün olduğu kadar, Anadolu dışında tespit ve meşgul edilecek.

Bunu sağlamak için, Bulgarlarla da işbirliği ile çok sayıda çete kurulacak, çetelerle baskın ve tacizler yapılacak.

Yunan idaresi yerine, yerli halkın kurduğu muhtar bir hükümet idaresi propaganda edilecek.

Temmuz 1921 TBMM. Hükümeti'nin Batı Trakya'daki mücadele hareketine ayda 1500 lira ödenek göndermeye başlaması (Harcama yetkisi Fuat Balkan'dadır).

Eylül 1921 Fuat Balkan'ın, Batı Trakya'daki Yunanlılara Bulgaristan üzerinden akınlara başlaması.
Akınlarla trenler havaya uçuruldu; köprüler, tüneller, demiryolları, telgraf hatları tahrip edildi; Rum köylerine ve askeri konvoylara baskınlar yapıldı. Bunu karşısında Yunanlılar, bölgenin kontrolünü sağlayabilmek için daha fazla kuvvete ihtiyaç duydular ve 3 tümeni buraya bağladılar. Böylece Batı Trakya'daki mücadele, Anadolu'daki Milli Mücadele'ye katkı sağlamış oldu.

14 Nisan 1922 Bulgaristan'ın Cenova Konferansına bir muhtıra göndererek, Ege Denizi'ne bir çıkış yeri istemesi ve Trakya'ya muhtariyet verilmesini tavsiye etmesi.

25 Nisan 1922 İstanbul'da Garbi Trakya Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşu.
Amacı, Meriç ile Ustruma nehirleri arasında kalan bölgenin geleceğinin, halkın oyuna başvurularak belirlenmesini sağlamak.

15 Mayıs 1922 Batı Trakya Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin Ankara Hükümeti'ne muhtırası:
"Batı Trakya'nın geleceği halkının oyuna başvurarak belirlenmelidir. Bu bölgede Koşukavak, Eğridere, Kırcaali, Sarı Şaban kazalarında Türk'ten başka bir unsur yoktur. Gümülcine, İskeçe, Ahiçelebi, Drama, Kavala, Nevrekop'da da yüzde seksenden fazla yoğun bir Türk çoğunluğu vardır. Meriç'le Ustruma arasındaki Türk çoğunluğu yüzde yetmişi bulmaktadır. Toprağın yüzde seksen beşi Türklerin elindedir. Misaki Milli Batı Trakya'yı unutmamıştır...Milli Hükümet, Batı Trakya için nüfuzunu daha fazla kullanmalıdır."

15 Mayıs 1922 Batı Trakya Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin Cenova Konferansı'na (10 Nisan- 19 Mayıs İtilaf devletleri dışişleri bakanları toplantısı), bir muhtıra göndermesi.

" Batı Trakya'nın kuzeyinin Bulgarlara, güneyinin Yunanlılara verilerek bölünmesinin, yüzde yetmişbeşi Türk olan halkın arzu ve isteklerine aykırı olduğu, tarafsız bir tetkik heyeti gönderilmesi."

20 Haziran 1922 Trakya Yurdu Cemiyeti'nin kurulması.
Amacı, Trakyalıları ve Trakya dostlarını, Trakya'nın kurtarılması davası etrafında toplamaktır. 22 Ağustos 1922'de Isparta'da da bir şubesi açılır.

05 Eylül 1922 30 Ağustos Zaferi üzerine İtilaf devletlerinin ateşkes önerisine, Ankara hükümetinin 1914 hududuna kadar (1915'te Bulgaristan'a bırakılmış olan Meriç batısı, Dimotoka bölgeleri dahil) olan Trakya'nın boşaltılması koşulunu ileri sürmesi (Harita-4).
29 Eylül'deki başka bir cevabi notasında, Ankara bu isteği tekrarlamaz. Doğu Trakya'nın Edirne dahil Meriç Nehri batısına kadar boşaltılmasını ister.
Mudanya ve Lozan Konferanslarında 1914 hududu istenir, kabul ettirilemez.

10 Eylül 1922 Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın (Çakmak), Fuat Balkan'a akınların artırılmasını isteyen direktifi.
" Anadolu'da düşmanı mağlup ve perişan ettik...Yunanistan'ın yıkılması için evvelce size yazdığım esaslar içinde daha çok faaliyete geçmeniz uygun olur. Ağustos ödeneğiniz de dahil olduğu halde bütün ödeneğinizi gönderdim. Derhal Batı Trakya'da ve Makedonya'da, her tarafta düşmanın demir yollarına, askeri birliklerine daha çok hücum ve baskınlar yapınız...Çalışmalarınızdan günü gününe ayrıntılı bilgi isterim."

26 Eylül 1922 Mustafa Kemal'in Batı Trakya Politikası.
Dail Mail muhabirine İzmir'de demeç:
"Avrupa'da Meriç hududu hattından fazla bir isteğimiz yoktur."

Kasım 1922 Doğu Trakya'da Yunan işgalinin sona ermesi, Türk idaresine geçişi
20 - 25 Temmuz 1920'de Yunanlıların çok kolay işgal ettikleri Doğu Trakya, tek mermi atmadan Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922) ile kurtarılır.

Kasım 1922 "Yugoslavya Kralı Aleksandr'ın , Türkiye'ye, Yunanistan'a karşı ikili anlaşma önerisi;
Yunanistan'ın mağlup ve perişan durumundan yararlanılarak Yugoslavya'nın Yunan Makedonyasını, Türkiye'nin Batı Trakya'yı işgalini öngören önerinin Mustafa Kemal tarafından reddedilmesi."

Kasım 1922 Mustafa Kemal'e yapılan öneri
"Karşımızda kuvvet namına bir şey kalmamıştır. Büyük devletlerin de artık bizim işlerimizle fazla meşgul olmaya niyetleri olmadığı görülüyor. Dolayısıyla fırsattan istifade ederek Batı Trakya'ya girelim ve Selanik'e kadar yürüyelim."

Mustafa Kemal'in Yanıtı:
" Arkadaşlar! Zafere ulaşmak için insan kudret ve takatinin son haddine geldiğimiz alem bilmese bile bizim hiçbir zaman unutmamamız lazımdır. Fakat ben bunun üzerinde fazla duramıyacağım. Size başka bir şey hatırlatacağım . Bilirsiniz ki biz, işe başlarken davamızı "Milli Misak" adı altında toplamış ve aleme ilan etmiştik. Bu ilan, dünyaya karşı bir taahüd mahiyetindedir. Daha ilk adımda verdiğimiz sözü tutmamış bir heyet vaziyetine giremeyiz. Asla hatırdan çıkarmamalısınız; bizimen büyük kuvvetimizi, bugün de yarın da dürüst, açık bir siyaset ve sözlerimize bağlılık teşkil edecektir.

Kasım - Aralık 1922 Batı Trakya'da Yunanlılara karşı baskın ve pusuların artması;

03 Kasım; Dedeağaç kuzeyindeki Yunan karakollarına baskın.

19 Kasım; Kozluköy civarında bir trene baskın ve telgraf hatlarını tahribi.

21 Kasım; 3ncü Yunan Tümeni 6ncı Alay bölgesinin basılarak, yaklaşık 500 Yunan askerinin yok edilmesi.

22 Kasım; Yedekli- Merhametli arasında demiryolu köprüsü tahribi.

26 Kasım; Dedeağaç-Hırka istasyonunda askeri trene baskın; İskeçe- Yassıören'de bir askeri birliğe gece baskını.

03 Aralık; Drama civarındaki telgraf hatlarının tahribi.

06 Aralık; Drama kuzeyinde askeri birliğe baskın; Demirbeyli İstasyonu'na baskın.

15 Aralık; Dedeağaç bölgesindeki hat muhafızlarına taarruz ve hareket halindeki trene baskın. Serez bölgesinde Yunan birliklerini taciz, ulaştırma hatlarının kesilmesi.

22 Kasım 1922 Lozan Barış görüşmelerinde Türk heyetinin;

Doğu Trakya hududunun 1914'teki hudut olarak belirlenmesini (Meriç batısı, Karaağaç, Dimetoka, Sofulu bölgelerinin Türkiye'ye verilmesini);

Batı Trakya'nın geleceği için halkın oyuna başvurulmasını, istemesi.Görüşmelerde her iki istek de kabul ettirilemez

01 Aralık 1922 Lozan Barış Konferansı'nda; İngiliz delegesinin, gündem dışı olarak, Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi konusunu ortaya atması.
İsmet Paşa'nın "eğer bir nüfus mübadelesi yoluna gidilecekse, bu mübadele İzmir ve İstanbul'u da içine almak üzere Türkiye'nin bütün Rum nüfusunu kapsamalıdır." görüşünü savunması. İngiliz delegesinin İstanbul Rum nüfusunun mübadele edilmemesinde ısrarı üzerine, Türk heyetinin de Batı Trakya Türklerinin mübadele dışında tutulmasını istemesi ve bu şekilde karara ulaşılması.

1923 Türk akıncı müfrezelerinin baskın ve pusularını sürdürmesi.

10 Ocak 1923; Dedeağaç kilisesi yakınındaki askeri çadırlı ordugaha ateşli baskın, bir trene ateş açılması.

18 Ocak 1923; Doğu Trakya'nın Türk kontrolüne geçmesi üzerine buradan göç eden ve Dedeağaç - Durmuşlu köyüne yerleşen Rum göçmenlere taciz ve göçmenlerin kaçırılması.

24 Ocak 1923; Gümülcine - Bademli köyündeki askeri barakaların baskınla yakılması, askerlerin öldürülmesi; Kara kasabasındaki 12nci Yunan Tümeni karargahına el bombası ile saldırı.

28 Ocak 1923; Demir beyli istasyon bölgesindeki telefon ve telgraf hatlarının tahribi.

27 Mart 1923; Meriç kıyısında askeri yığınak yapan kuvvetlerin Gümülcine'deki karargahına top ateşi.

04 Nisan 1923; Gümülcine'de daha önce belirlenen hedeflere 35 mermilik top atışı.

23 Nisan 1923; Dedeağaç-Gümülcine arasındaki Çobanyolu istasyonu bölgesinde bir tren katarının dinamitle havaya uçurulması; Şapçı Türk köyüne yerleşmiş Rum göçmenlerin uzaklaştırılması.

14 Mayıs 1923; Kayacık ve Başkilise köylerine yerleşen 20nci Yunan alayına top ateşiyle baskın.

15 Mayıs 1923; Sofulu güneyindeki köylere yerleşen Rum göçmenlerin uzaklaştırılması.

20 Mayıs 1923; Yunan askerlerinin gasp ederek Rum göçmenlere verdiği 4.000 koyunun kurtarılması, sahiplerine verilmesi.

31 Mayıs 1923; İskeçe bölgesinde, 24ncü Yunan alayının komuta heyetine pusu ve heyetin yok edilmesi.

16 Ocak 1923 Mustafa Kemalin Batı Trakya politikası
İstanbul gazetecileri ile İzmit görüşmesinde :
"...Bence Makedonya'dan, Batı Trakya'dan bütün Türkleri buraya getirmek lazımdır. Ve bir daha Avrupa seferi yaparak, oralara gitmeyi düşünmemeliyiz."

18 Temmuz 1923 Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşanın yapılan hizmetlerden dolayı, Fuat Balkan'ın şahsında, Batı Trakyalılara teşekkür ve takdir mesajı göndermesi:
"Rumeli'deki kardeşlerimizin yabancı boyunduruğundan kurtulma emeli ve vatan severlik duygusuyla etrafınızda toplanarak, aylardan beri mücadele eden kahramanlarımıza, doğu barışının gerçekleşmesi dolayısıyla, vatanın en kalbi şükran ve takdirlerini bildirmeyi bir vazife sayıyorum. T.B.M.M' nin ön inceleme ve onayına sunulan anlaşmanın gerçekleşmesinde, hiç şüphesiz herkesten ziyade O kahramanların hizmet ve gayretleri etkili olmuştur... Yeni Türkiye devletinin temelleri onların, terleri ve kanlarıyla kurulmuş ve sulanmıştır."

20 Temmuz 1923 Mudanya Mütarekesi sonrasında Doğu Trakya'yı TBMM Hükümeti adına devralan Trakya Fevkalade Komiseri Refet (Bele) Paşanın, Fuat Balkan'a; Batı Trakya'daki mücadelenin durdurulması, milli müfrezelerin dağıtılması, subayların Türkiye'ye gönderilmesi ile Ağustos ayından sonra ödenek gönderilmeyeceğini bildirmesi.
Batı Trakya Muvakkat Hükümeti'nin söndürülmesine, 600 silahlı kişiden oluşan müfrezenin 4 yıllık mücadeleden sonra terhisine başlanması.

24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması
Ankara Hükümeti tarafından Lozan'a giden Türk heyetine verilen direktif :
- Doğu Trakya'da 1914 hududunun elde edilmesine çalışılacaktır.
- Batı Trakya için Misak-ı Milli' nin ilgili maddesi (plebisit ile geleceğinin belirlenmesi ) gerçekleştirilecektir.

Antlaşmanın bölge ilgili sonuçları:

Batı Trakya Yunanistan'a bırakılır.
Türkiye'ye Meriç Nehri'nin batısından sadece Karaağaç verilir . Daha önce Meriç Nehrinin 2 Km. doğusundan geçen hudut nehrin talveg hattına kaydırılır.

Batı Trakya'daki Türkler ,Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak nüfus mübadelesinin dışında tutulur. Ancak görüşmelerde, Mesta-Karasu ile Meriç Nehri arası Batı Trakya olarak kabul edildiğinden, Mesta ile Ustruma Nehirleri arasında kalan Kavala, Drama, Serez bölgelerindeki Türkler mübadeleye tabi olur ve Türkiye'ye gelirler.

24 Temmuz 1923 Batı Trakya Türklerinin Lozan Barış Antlaşmasına göre statüleri
- Milli değil, dini azınlık statüsündedirler. Antlaşmaya göre adlandırılmaları "müslüman azınlık" tır.
- Hakları, Antlaşma'nın Azınlıkların Korunması bölümünde, 37-45 nci maddelerde belirlenmiştir.
- Özetle:

Yaşam ve özgürlük hakkı. (md. 38)

Dini ibadet özgürlüğü. (md.38)

Dolaşım ve göç hakkı. (md. 38)

Yuttaşlık hakları ve siyasal haklar. (md. 39)

Yasalar önünde eşitlik hakkı. (md. 39)

Kamu hizmet ve görevlerine kabul, yükseltilme, onurlanma, çeşitli meslek ve iş kollarında çalışma hakkı. (md. 39)

Dilediği dili konuşma hakkı. (md. 39)

Eşit yurttaşlık hakkı. (md. 40)

Eğitim, din, hayır ve sosyal kurum alanlarında sınırlı özerklik hakkı. (md. 40)

Okullarda ana dilde öğrenim görme hakkı; devletin buna kolaylık gösterme yükümlülüğü, azınlığın da okullarda resmi dili öğrenme zorunluluğu. (md. 41)

Eğitim din ya da hayır işleri için devlet, belediye ve diğer bütçelerden yararlanma hakkı. (md. 41)

Aile hukuku ve kişisel durumlar ile ilgili sorunların gelenek ve göreneklere göre çözümlenmesi hakkı. (md. 42)

İbadet yerlerinin, mezarlıkların ve öteki din kurumlarının korunmasını isteme hakkı. (md. 42)

Vakıf, din ve hayır kurumlarına her türlü kolaylığın sağlanmasını isteme hakkı. (md. 42)

24 Temmuz 1923 Yunan Hükûmetinin Lozan hukukuna göre Türk azınlığa karşı yükümlülüğü:
Yunanistan; Batı Trakya Türk azınlığının doğum, vatandaşlık, dil, ırk ve din ayrımı yapılmaksızın yaşam ve özgürlüklerinin korunmasını; ibadet serbestliğini; dolaşım ve göç etme özgürlüğünü; yasalar önünde eşitliğini; çoğunluğun yararlandığı siyasi ve sosyal haklardan yararlanmasını; özel hayatta, ticarette, dinde, basın-yayında, kamu organları ile ilişkiler ve mahkemelerde Türkçe'nin serbestçe kullanılmasını; Türklerin yardım, din ve sosyal amaçlı kurumlar ve okullar kurma ve yönetme hakkını; her iki dilde de eğitim veren ilkokullar kurmayı ve dinî kurum ve vakıflar için tam himaye sağlamayı kabul etmiştir.

24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması
Ankara Hükümeti tarafından Lozan'a giden Türk heyetine verilen direktif:

Doğu Trakya'da 1914 hududunun elde edilmesine çalışılacaktır.

Batı Trakya için Misak-ı Milli'nin ilgili maddesi (plebisit ile geleceğinin belirlenmesi) gerçekleştirilecektir. Antlaşmanın bölge ilgili sonuçları:

Batı Trakya Yunanistan'a bırakılır.

Türkiye'ye Meriç Nehri'nin batısından sadece Karaağaç verilir. Daha önce Meriç Nehrinin 2 km. doğusundan geçen hudut nehrin talveg hattına kaydırılır.

Batı Trakya'daki Türkler, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak nüfus mübadelesinin dışında tutulur. Ancak görüşmelerde, Mesta - Karasu ile Meriç Nehri arası Batı Trakya olarak kabul edildiğinden, Mesta ile Ustruma Nehirleri arasında kalan Kavala, Drama, Serez bölgelerindeki Türkler mübadeleye tabi olur ve Türkiye'ye gelirler.

Ağustos 1923 Batı Trakya Milli mücadelesine silahla katılmış 300 kahramana, Bakanlar kurulu kararı ile Edirne ve Kırklareli'nden ev ve dükkan verilmesi, hayat ve geleceklerinin güvenceye alınması.

05 Kasım 1923 Batı Trakya Muvakkat Hükümeti üyelerine, İstanbul'dan ev verilmesi.
Hükümet Üyeleri Yunan işgalini reddettikleri için 20 Temmuz 1923'den sonra İstanbul'a gelmek zorunda kalırlar. Mal varlıklarına Yunanlılar el koyar. Tekrar dönüşleri mümkün olmadığı için Fevzi Paşa'nın isteği ile kendilerine gayri menkul verilir.

1923 Batı Trakya'da 1923 nüfus sayımı:

Türk 129.118
Rum 33.910
Bulgar 26.266
Yahudi 1.480
Ermeni 923
Toplam 191.699

1923 Topraksız Köylüyü Topraklandırma Yasası çıkarılması, sınırlı bir toprak reformu yapılması, reform kapsamında Türklerin elindeki çiftliklerin de kamulaştırılması ve buralara Anadolu'dan gelen Rum göçmenlerin yerleştirilmesi.
Türkiye'nin bu uygulamayı Milletler Cemiyeti'ne şikayet etmesi, İstanbul Rumlarının bazı mallarına el koyması, iki ülke arasında misilleme hareketinin başlaması.
Bratslav
Bratslav
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye

Erkek
Mesaj Sayısı : 302
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : İstanbul-İstanbul
İşiniz : Memur
Ad Soyad & İme Prezime : mesut dayı
Sülale ismi : cevfirolf
Tesekkur : 7
Puan : 0
Kayıt tarihi : 02/10/07

Character sheet
Blog:

http://pomak.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

default Geri: Trakyanın kronolojisi bre bi bakın

Mesaj tarafından Bratslav Salı Şub. 05, 2008 10:32 am

19 Eylül 1924 Batı Trakya M. H. Cemiyetinin Sovyetlerden yardım istemesi.
Lozan Barış Antlaşması ile plebisit yapılmasını sağlayamayan Cemiyet, İhtilalci tedbirlere başvurulmasını kararlaştırır. Gizli bir program hazırlar. Sovyetlerle ilişki kurar, onlardan 10-15 bin kişilik silahlı kuvvet kurulması ve bu kuvvetin aylık masraflarının karşılanması için yardım ister. Para istenince Sovyetler ilişkiyi keserler. Böylece Batı Trakya'yı ihtilal yoluyla kurtarma düşüncesi de söner.

1924 Bu yıl Batı Trakya'ya yerleştirilen Yunanlıların sayısı 107.697'dir.Yunanistan, daha Lozan'ın ilk yılında Lozan'ı ihlale başlar. Ahali Değişimi Sözleşmesinin "Mübadele dışı bırakılacak bölgelerde oturanların... mülkiyet haklarından serbestçe yararlanmalarına hiçbir engel çıkartılmayacaktır" hükmünü getiren 16. Maddesine aykırı hareket eder. Batı Trakya'dan Yunanlılara toprak verir, nüfus bileşimini değiştirir.

01 Aralık 1926 Atina Antlaşması
30 Ocak 1923'te imzalanan mübadele sözleşmesi ile Anadolu'dan gelen Rumlar, Batı Trakya'ya yerleştirilir. Gelenler Türklerin ev ve arazilerini işgal ederler. Yunanistan haksız ve anlaşmalara aykırı biçimde, Türklerin elindeki ev ve arazileri alır, göçmenlere verir. Kısa sürede 100 bini aşkın Rumun bölgeye getirilmesi, Batı Trakya'da ciddi sorunların yaşanmasına sebep olur. Sorun, 1923'ten 1933'e kadar 10 yıl yaşanır, ismine "Etabli Sorunu" denir, çözümü için de 3 anlaşma yapılır. (1926 Atina, 1930 Ankara, 1933 Ankara)Türkiye açısından amaç, Batı Trakyalı Türklerin mülklerini korumak, güvence altına almaktır. Bu amaçla imzalanan Atina Anlaşmasına göre:

Batı Trakya köy ve kentlerindeki mülkler bir ay içinde sahiplerine geri verilecek. (md. 9)

Batı Trakya'daki müslüman mülkleriyle ilgili olarak alınmış bütün "istisnai" karar ve önlemler kaldırılacak. ( md. 10)

Kamulaştırılan mallar geri verilecek. ( md. 11)

1927 " İskeçe Türk Birliği" derneğinin kuruluşu.
Tüzüğünde belirtilen amacı:
"Türk inkılâbının yarattığı kültürel, sosyal ve dinsel değişiklikleri, Batı Trakya Türkleri arasında yaymak ve gerçekleştirmektir."

1928 " Gümülcine Türk Gençler Birliği" derneğinin kuruluşu.

1930-1955 Türkiye- Yunanistan arasında sıcak dostluk ilişkilerinin sürdüğü yıllar, dolayısıyla Batı Trakyalı Türklerin de en huzurlu yılları.

Haziran 1930 Türk-Yunan Kültür Antlaşması
Batı Trakya'daki Türk azınlığı ile İstanbul'daki Rum azınlığın problemleri ile ilgili 33 maddeden oluşan ve Türk-Yunan dışişleri ilgilileri arasında yapılan bir anlaşma.

10 Haziran 1930 Ankara Antlaşması
1926 Atina Antlaşması'na rağmen Batı Trakyalı Türklerin mülk sorunlarının devam etmesi, Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğin tırmanması üzerine, Venizelos'un barışçı girişimleriyle taraflar tekrar masaya oturur.
Anlaşma'da; Türklerin elinden alınarak Rum göçmenlere verilen mülkler için Yunanistan'ın mülk sahiplerine tazminat vermesi; bundan böyle elkoyma olmaması kabul edilir.

27-31 Ekim 1930 Yunanistan Başbakanı Venizelos'un Ankara'yı ziyareti;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine Türk devlet adamları ile birlikte izlemesi.130 yıldır süren karşılıklı düşmanlık duygularının söndürülmesi; Mora, Girit isyanları; 1897 Türk-Yunan Savaşı, Balkan, Birinci Dünya ve Türk Kurtuluş Savaşı izlerinin silinmesi için önemli adım atılması.Bu gelişme Batı Trakyalı Türklerin yaşamını çok olumlu etkiler.

30 Ekim 1930 Türk-Yunan Oturma, Ticaret ve Denizcilik sözleşmesi imzalanması;
15 Mart 1931'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.Bu sözleşme öncelikle serbest göç hakkı doğurur ve birinci maddesi şöyledir: "Türk ve Yunan vatandaşları; karşı tarafın ülkesine, mevcut kanunlara uymak şartı ile, en fazla müsaadeye sahip bir yabancı olarak serbestçe girebilecek, dolaşabilecek, yerleşebilecek ve istedikleri zaman o ülkeyi terk edebileceklerdir."
Serbest göçmen uygulaması, Batı Trakya'da çok sayıda Türk köyünün boşalmasına, Türklerin mallarını satarak Türkiye'ye göçmesine sebep olur. Bu uygulamanın da etkisiyle Türkler; 1923'te Batı Trakya toprağının %84'üne sahip iken, bu oran %24'ün altına; nüfusun 2/3'ünü oluştururken, 1/3'ün altına düşer.
Türkiye 33 yıl sonra, 17 Mart 1964'te uygulamaya son verir.

04-07 Ekim 1931 Başbakan İsmet İnönü'nün Atina'yı ziyareti.
Yunan devletinin kurulmasından (1829) sonra ilk kez bir Türk Başbakanı'nın ziyareti, Türk Yunan dostluğunun gelişmesi için önemli bir adım olur. Bu ziyaret, Yunanistan'da büyük sevinç ve heyecan yaratır. Türk Başbakanı'na hiçbir devlet adamına gösterilmeyen ilgi gösterilir.Apoyevmatini gazetesinin (6 Ekim 1931) ziyaret üzerine yorumu:"Yakın geçmişte yaşanan bütün tatsız olaylara rağmen, kimsenin gücü yüzyıllardır bir arada yaşamakta olan Türk ve Yunan halklarını birbirinden koparmaya yetmedi."İsmet Paşa'nın gezi sonunda yorumu:"Bu dostluk ve güven ortamı sürdükçe, ilişkiler de gelişecek ve iki ülkenin ortak menfaatleri ön plana geçecektir."

09 Aralık 1933 Ankara Anlaşması
1923'ten beri süren Etapli Sorunu'nun çözümü için oluşturulan Karma Komisyonun kaldırılması için, Türkiye-Yunanistan arasında yapılır.
Anlaşmada Batı Trakya Türklerinin mülklerini güvenceye almak için; 10 Haziran 1930 tarihinden önce Yunan hükümeti tarafından fiilen işgal edilmemiş olan (Türk) mallar hakkında hiçbir önlem ya da sınırlayıcı önlem getirilmeyecektir; kararı alınır.

1936 -Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'nin kuruluşu.
Derneğin amacı:
"Türk okullarında ilerleme kaydedilmesi için ortamın ve imkanların yaratılması; Türk öğrencilere resmi dilin öğretilmesi; Türk okullarında okutulan kitapların basılması; Türk öğretmenlerin devlet memuru olarak tanınmasına çalışılması.
" -Okul kitaplarına yönelik 132 sayılı yasanın çıkışı.

1938 Yunanistan'ı terk eden kişilerin arazisinin hükümet tarafından yönetilmesini öngören 1539 sayılı yasanın çıkışı.

07 Eylül 1938 Sınır ve kıyı bölgelerinde alım-satım hakkının kullanılmasının yasaklanması hakkında ihtiyaca mebni 1366 sayılı yasanın çıkışı.
Yasaya göre sınır bölgelerinde her türlü taşınmaz mal alım satımı, bir komisyonun iznine bağlıdır.
Batı Trakya sınır bölgesi olduğu için bütünüyle bu yasa kapsamındadır. Ancak Türkler, 1965'e kadar bu yasadan dolayı bir problem yaşamazlar. Kıbrıs nedeniyle Türk-Yunan ilişkilerinin gerginleşmesinden sonra ise Türklerin taşınmaz mal edinmesine izin verilmez. Müslüman müslümana, hiristiyan müslümana mal satamaz, bir müslüman ancak bir hiristiyana mal satabilir. Müslüman kendi çocuğuna bile taşınmaz mal bağışlayamaz. Bir müslüman ancak miras yolu ile taşınmaz mal sahibi olabilir.
Yunan anayasasına ve insan haklarına aykırı olan bu uygulamaya 1992'de son verilir.

23 Nisan 1941 Batı Trakya'nın Almanya desteğinde Bulgaristan tarafından işgali.
(İkinci Dünya Savaşı)
Üç yıl tekrar Bulgar yönetiminde kalması. Yunan yönetimi üzerine bölgeyi terk eden Bulgarların geriye dönmesi ve pek çok Yunanlının bölgeden kaçması. Baskılar üzerine bir kısım Türk'ün Türkiye'ye göçü. Bulgarların Türklere yönelik soykırım niyetlerinin Türkiye tarafından önlenmesi.

1942 Yunanistan'da komünizmi yaymak amacıyla silahlı çetelerin (EAM) harekete başlaması, işgalci Almanlara karşı silahlı mücadele vermesi, İngilizlerin bu çeteleri desteklemesi, çetelerin Batı Trakyalı Türklerden zorla adam ve varlıklılardan para toplaması, Türklerin komünizme sıcak yaklaşmamaları.

14 Eylül 1944 Bulgaristan'ın Batı Trakya'yı boşaltması.
İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya yenilince, 1941'de işgal ettiği Yunanistan'dan çekilir, Bulgaristan'da Batı Trakya'yı boşaltır.
İşgalle beraber bölgeye gelip yerleşen Bulgarlar ülkelerine döner.

14 Eylül 1944-
12 Şubat 1945 Batı Trakya'da yönetimin EAM Komünist çetelerinin eline geçmesi
İkinci Dünya Savaşı içinde Yunanlılar bölünür. Savaş sonunda Komünistler Kuzey Yunanistan'a hakim olurlar.
Batı Trakya'da yönetim biçimini komünist sisteme göre oluştururlar.
İngilizlerin Yunanistan'a çıkması ile Komünistlerin idaresi sona erer, idare tekrar Atina'ya geçer, ancak komünistler dağlara çekilir, Atina Hükümeti ile silahlı mücadeleyi sürdürür. Bu arada olan Batı Trakyalı Türklere olur. Çeteler sürekli yardım ister. Etmese çeteler tarafından öldürülür, etse hükümet tarafından cezalandırılır. Buna rağmen hükümet tarafını tutarlar.

1945 Savaşta düşmanla işbirliği yaptığı öne sürülen Türklerin, 182 sayılı yasa ile, topraklarının kamulaştırılması.

1946-1950 Yunanistan'da İç Savaş
Atina Hükümeti komünistleri temizlemeye karar verir. Hazırlık yapar, ordusunu güçlendirir. Askere almada, Yunanlılardan kimin ne olduğu konusunda kuşku duyulduğu için, hükümet eli silah tutan Türkleri tam güvenle askere alır, eğitir ve komünist Yunanlılara karşı savaştırır. Daha önce komünistlere yardım eden İngiltere, bu kez komünistlerin yok edilmesine yardım eder.
İç savaş 4 yıl sürer, hükümet kuvvetlerinin başarısıyla sona erer.
İç savaşta yine en çok çeken Türkler olur. Savaş sonunda Türkiye'nin izniyle, önemli sayıda Türkiye'ye göç yaşanır.
Bratslav
Bratslav
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye

Erkek
Mesaj Sayısı : 302
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : İstanbul-İstanbul
İşiniz : Memur
Ad Soyad & İme Prezime : mesut dayı
Sülale ismi : cevfirolf
Tesekkur : 7
Puan : 0
Kayıt tarihi : 02/10/07

Character sheet
Blog:

http://pomak.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

default Geri: Trakyanın kronolojisi bre bi bakın

Mesaj tarafından Bratslav Salı Şub. 05, 2008 10:32 am

04 Eylül 1947 Türkiye'nin, Batı Trakya'yı işgal edeceği söylentilerini yalanlaması.
Batı Trakya Türkleri, iç savaş sırasında, Türkiye'nin Yunanistan'la birlikte komünistlere karşı ortak önlem almasını isterler. Bu başvurulara Ankara'nın uzun süre sessiz kalması ve bu sırada Doğu Trakya bölgesinde sıkıyönetim uygulanıyor olması, Türkiye'nin niyeti konusunda kuşkular yaratır. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Hasan Saka, TBMM'nde; Türkiye'nin Batı Trakya'yı işgal edeceğine dair söylentileri yalanlar, Türkiye'nin Yunanistan'la ortak harekete girişmesine gerek olmadığını açıklar.

1948 Bölünmüş arazilerin daha ekonomik kullanılmasını sağlamak amacıyla, 821 sayılı arazi birleştirilmesi (Anadasmos) yasasının çıkarılması, azınlık topraklarının gaspının kolaylaştırılması.

1949 İkinci Dünya Savaşı'nda Yunanistan'ı, İtalyan işgali karşısında çete savaşları ile savunan Batı Trakya Türklerinin kahramanlıkla ödüllendirilmesi.

28 Eylül 1949 Batı Trakya azınlık cemaatinin yönetim kurullarının belirlenmesi ve yetkileri ile ilgili Kral iradesinin ilanı.
İradenin 7nci maddesi:
"Cemaat yönetim kurulları, hükümleri altındaki şehir azınlık okullarını yönetecekler ve buralarda görev alacak olanların atanması veya görevden alınması yetkisine sahip olacaklardır."
Bununla 2345/1920 sayılı yasanın bir bölümü hayata geçirilir ve cemaat yönetim kurullarının 3 yılda bir yapılan seçimle iş başına gelmeleri sağlanır.

20 Nisan 1951 Türkiye-Yunanistan Kültür Antlaşması imzalanması;
17 Mayıs 1952'de yürürlüğe girer. Türk yurttaşı öğretmenlerin Batı Trakya'daki ilk ve orta öğretim okullarında öğretmenlik yapması; Batı Trakyalı Türk çocuklarının Türkiye'de öğretmen olarak yetiştirilmesi; karşılıklı burslar verilmesi; okul kitaplarındaki yanlışların düzeltilmesi; ilişkilerin artırılmasını içerir.

20 Eylül 1951 Türk-Yunan Kültür Antlaşması
İki ülkedeki azınlık sorunlarını izlemek, çözüm üretmek amacıyla bir karma komisyon kurulması kararlaştırılır. Ancak, 1968'de kurulur.

15 Ağustos 1952 2185 sayılı Kamulaştırmaya ilişkin yasanın yürürlüğe girmesi.
Türklerin topraklarını gasp amacıyla çıkarıldığı anlaşılıyor. Sahibi tarafından işlenen arazinin 500 dönümünden, sahibi tarafından işlenmeyen arazinin de 250 dönümünden fazlası kamulaştırılır. Böylece büyük Türk toprakları başkalarına dağıtılır. Ayrıca büyük ölçüde istimlak yapılır.

1978'de Gümülcine'de 4000 dönüm Türk toprağı sanayi sitesi için kamulaştırılır.

1980'de Gümülcine-Yaka bölgesinde 3200 dönüm arazi Trakya Dimokratikos Üniversitesi kurma amacıyla, 4300 dönüm askeri bölge için kamulaştırılır.

İskece'nin İnhanlı köyünde 3200 dönüm arazi kamulaştırılır, 100 Türk ailesi topraksız kalır, köylüler direniş ve açlık grevi yapar.

1984'te 7.000 dönüm cezaevi için kamulaştırılır. Kamulaştırılan arazilerin büyük kısmı, ileriki yıllarda, açık artırmayla bir yıllığına toprağın eski sahiplerinde kiraya verilir.

Aralık 1952 Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Batı Trakya'yı ziyareti;
Gümülcine'de ilk Türkçe eğitim yapan Celal Bayar Lisesi'nin açılışı.

1953 Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi.
Yunanistan'ın bu sözleşmeyi imzalamasıyla, Batı Trakya Türkleri, insan hakları ve temel özgürlükler için geniş garantiler kazanırlar. Bunlar;·

Gayri insani ve aşağılayıcı muamelelere tâbi tutulmama hakkı.

Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yargılanma hakkı.

Din, ifade ve dernek kurma özgürlüğü.

Müdahalesiz ve kısıtsız bilgi edinme hakkı.

Azınlık olarak ayrımcı muameleye tâbi tutulmamak hakkı.

Sözleşmeye göre, hakları çiğnenen bir Batı Trakya Türk'ü, Yunanistan aleyhine kişi olarak, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na başvurabilir.

1953 "Yasak Bölge" İlanı
Yunanistan 376 sayılı yasa ile, Bulgaristan sınırındaki Batı Trakya'nın 10-25 km. derinlikli bölgesini, Bulgaristan üzerinden gelecek komünizme karşı bir önlem olarak, yasak bölge ilan eder.
Burada 133 Türk köyü bulunmaktaydı. Bugün bu sayı 118'dir ve 40.000 Türk yaşamaktadır. Bölgede Yunanlı yoktur.
Yasak Bölgeye giriş çıkış izne bağlıdır. Burada yaşayanlar özel kimlik kartı taşırlar. Bütün yollar polis kontrolündedir. Seyahat ve sosyal faaliyetler sınırlıdır. Bölge 24:00 - 08:00 saatleri arasında tamamen kapanır. Burada yaşayanlar evlerinden itibaren 30 km.lik bir bölgede bulunmak zorundadır. Komünizm tehlikesinin bitmesine rağmen uygulama sürmektedir.
Yasak bölgenin güneyinde aynı genişlikte bir de askeri "Kontrollü Bölge" vardır. Burası da ikinci derece yasak bölgedir. (Harita-7)

03 Haziran 1953 İskeçe İnhanlı bölgesinde, Türklere ait 3200 dönüm arazinin, arazisiz çiftçilere dağıtılmak üzere kamulaştırılması.
İnhanlılar itiraz eder; itirazları 1956'da haklı görülür, 1969 yılında ise kamulaştırmanın yasal olmadığı konusunda karar çıkar. Ancak Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra, 24 Ekim 1974'te aynı makamlar, toprağın hazine arazisi olduğuna karar verir. İnhanlılar itiraz davası açar, mart-nisan 1982'de üç kez oturma eylemi yaparlar. Mahkeme 18 Mart 1983'te verdiği kararda, Türklerin topraklarından çıkarılmasını düzenleyen ihraç protokollerinin geçersizliğine, iptaline karar verir. Bunun üzerine köylüler, gönül rahatlığı ile topraklarını işlemeyi sürdürürler. Fakat 20 Kasım 1983'te, K.K.T.C.'nin ilanından 5 gün sonra toprakları Yunanlı köylüler tarafından sürülür, ekilir. Müdahale ederler, kendileri tekrar sürerler. Arazi sahiplerinden dokuzu tutuklanır. Sekizi birer yıl hapis, 150.000'er drahmi para cezasına çarptırılır. Yüklenen suç, devlet arazisinin işgalidir.

27 Ağustos 1953 Yunanistan'dan göç edenlerin mülklerine, devletin el koymasını öngören 2536 sayılı yasanın kabulü:
İkinci Dünya Savaşı'nda Yunanistan'ı terk ettikleri gerekçesiyle birçok azınlık arazisine el konulur.

28 Ocak 1954 Azınlık Okulları Eğitim Kanununun, (3065 sayılı Mareşal Papagos Kanunu) yürürlüğe girişi.
Gereken her yerde "Müslüman, Müslümanca" deyimleri yerine "Türk, Türkçe" deyimlerinin kullanılmasını gerektiren kanun.
Türk azınlık okullarına, "Türk" ismini içeren levhaların asılmasına izin verilmesi.
1967 Cuntası, bu kanunu ve okullardaki Türk ismini kaldırır. Ancak derneklerde Türk ismi kullanımı devam eder.

1955 3370 sayılı Yunan Vatandaşlık Yasası'nın kabulü.
19uncu maddesi:
"Etnik kökeni Yunan olmayan bir kişi, geri dönme niyeti olmadan Yunanistan'ı terk ederse, Yunan vatandaşlığından çıkartılabilir." Avrupa'daki tek ırkçı vatandaşlık yasasıdır, Avrupa ve Türkiye'nin baskıları ile1998'de yürürlükten kalkar.

Temmuz 1956 Gümülcine-Müsellim köyü topraklarının Türklerin elinden alınıp Yunanlılara dağıtılması.

1959 Yunanistan'dan ayrılmış Batı Trakyalının mallarına el koymayı öngören 3958 sayılı yasanın çıkışı.

16 Aralık 1960 Türkiye tarafından, "Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım yapılması hakkında kanun (168 sayılı)" çıkarılması.
Batı Trakya'daki öğretmenlere Yunanistan vermediği takdirde, Türkiye tarafından emeklilik hakkının verilmesi.
Bu uygulama halen devam etmektedir.

1963 Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ilhak etmek için Kıbrıs Türklerini yok etme planına paralel, Batı Trakya Türklerine baskılarını yoğunlaştırması.

17 Mart 1964 Serbest göç hakkı doğuran, 20 Ekim 1930 tarihli Türk-Yunan sözleşmesinin, Türkiye tarafından yürürlükten kaldırılması.

04 Ağustos 1965 Batı Trakya Türklerinin ev, dükkan, tarla gibi taşınmaz mal satın almaları ve kiralamalarının yasaklanması.

11 Kasım 1966 Türklerin elindeki gayri menkullerin Yunanlılar tarafından alınmasını sağlamak için, Merkez Bankası ile Ticaret Bankası arasında, Yunanlılara 20 yıl vadeli, düşük faizli kredi verme sözleşmesi yapılması.

1966 "Selanik Özel Pedagoji Akademisi" nin açılması.
Amaç; Türkiye'ye gidip eğitim kursu görmüş veya Türkiye'deki öğretmen okullarında okumuş Batı Trakyalıları devreden çıkaracak öğretmen yetiştirmektir.
Bu okula yalnız Yasak Bölge'de doğmuş Pomak gençleri alınır, üç yıl boyunca Yunanca eğitim verilir ve Türk okullarına öğretmen olarak gönderilir. 1973'ten bu yana, Türkiye'de okumuş hiçbir Batı Trakyalı öğretmene Türk okullarında çalışma izni verilmemektedir.

21 Nisan 1967 Yunanistan'da askeri darbe ve Albaylar Cuntasının yönetime gelişi;
Türk azınlığa yönelik planlı şiddet, taciz, baskı, işkence, öldürme olayları.

1967 Cunta Yönetiminin, 1950'den beri 3 yılda bir yapılan seçimlerle iş başına gelen cemaat yönetim kurullarını dağıtması, yerlerine atamayla yeni heyetler görevlendirmesi ( 65 sayılı yasa ile).

28 Eylül 1968 Hıristiyan olmayanların devlet memuru olmasını önleyen Anayasa hükmünün kabulü.

20 Aralık 1968 Türk-Yunan Kültür Komisyonu tarafından hazırlanan bir protokolün imzalanması.
Protokolle; her iki ülkenin sınırları içindeki Türk ve Rum azınlığın dini ve etnik bilincine saygı gösterilmesinin garanti altına alınması; azınlık dilinin serbestçe kullanılmaya devam etmesi; azınlığın dilindeki ders kitaplarına izin verilmesi kararlaştırılır.
Batı Trakya Türk okullarında görev yapmak üzere Türkiye'den 35 öğretmenin "Kontenjan Öğretmeni" ismi ile Batı Trakya'ya, aynı sayıda öğretmenin de İstanbul Rum okullarına karşılıklı gönderilmesi ile ders kitaplarının Türkiye'den gönderilmesi kabul edilir.

1970 "Vaaz ve İrşad Heyeti" kurulması.
Gümülcine Müftüsü'nün girişimiyle, müftülüğe bağlı olarak kurulur, dolaşarak vaaz veren yüksek tahsilli 30 din görevlisinden oluşur. Azınlık sorunlarına da aktif biçimde eğilir.

07 Ocak 1970 "Gümülcine Türk Gençler Birliği" tabelasındaki "Türk" isminin kaldırtılması.

21 Ocak 1972 Okul encümenlerinin yetkilerini ortadan kaldıran ve eğitimde baskıya artıran 1109 sayılı kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesi "Türk Okulu" isimleri "Azınlık Okulu" olarak değiştirilir, okul encümenlerinin yetkileri ellerinden alınır.

03 Mart 1972 Hükümet genelgesiyle, okul isimlerindeki Türk kelimeleri kaldırılır.

Aralık 1972 Türkçe yer isimlerinin; haberleşme, yazışma, basın ve örgütlerde kullanılmasının yasaklanması (1260 sayılı yasa).

22 Aralık 1972 Tabakhane Camii'nin Yunan makamlarınca yıktırılması. Lozan'a göre koruması gerekirdi.

1973 Türklere miras yoluyla intikal eden her türlü taşınmaz malın tasarruf hakkının vilayetlerdeki özel bir komisyonun izin ve takdirine bırakılması.
Türklerin arazileri bu yolla hazineye maledilmeye başlanmıştır.

Şubat 1973 Türkçe radyo ve müzik dinlenmesinin, Türk filmi ve televizyonunun seyredilmesinin yasaklanması.

08 Mart 1973 "1955" örgütünün ortaya çıkışı.
Duvar yazılarıyla Türklere tacizi.
"1955 - TÜRKLER BATI TRAKYA'DAN DIŞARI"

1974 Rodop Valisi Voliotis'in Maiyetine Söyledikleri:
"... Müslümanları Batı Trakya'dan kaçıracak sebepleri arayın, bulun. Onları iktisaden çökertecek tedbirleri, panik yaratma yollarını araştırın. Fiili tecavüzlerde üniformalılar dikkati çeker, köylülerden gruplar hazırlayın. Türkleri hırpalamak, korkutmakla görevlendirin. Para verin. Ecdadımızın intikamını Türklerin yanına bırakmayacağım. Onlara Trakya'yı cehennem yapacağım. Onları koyun sürüsü gibi iteceğim buradan. Çırıl çıplak. Bir tanesi kalmayacak burada. Bu milli vazife için bana yardım edeceksiniz."

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı üzerine, Türk köylerinin tanklarla kuşatılması, Türk dükkanlarının yağmalanması, Türk gençlerinin esir kampında tutulmaları, 3280 dönüm Türk toprağının gasp edilmesi, göçe zorlanma, Yunan vatandaşlığından çıkarılma olayları; 40 bin askerin ve 30 bin gerillanın Batı Trakya'da yığınaklandırılması ( Türkiye ile savaş ihtimaline karşı).
Bratslav
Bratslav
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye

Erkek
Mesaj Sayısı : 302
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : İstanbul-İstanbul
İşiniz : Memur
Ad Soyad & İme Prezime : mesut dayı
Sülale ismi : cevfirolf
Tesekkur : 7
Puan : 0
Kayıt tarihi : 02/10/07

Character sheet
Blog:

http://pomak.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

default Geri: Trakyanın kronolojisi bre bi bakın

Mesaj tarafından pomaklar.com Salı Şub. 05, 2008 4:39 pm

Biraz abartili hatta biraz degil fazla abartili bir kronoloji.
Sanki trakyanin yerli halki turklermis gibi göstermeye calismis.
Pomak timras devletini bile turk örgutlenmesi olarak tanitiyor.Yinede okunmasi faydalidir.Tabiki her yazilanin dogru olmadigini bilerek.

Not= Ben biraz duzeltmelerde bulundum.
pomaklar.com
pomaklar.com
Admin
Admin

Erkek
Mesaj Sayısı : 1529
Yaş : 50
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : Pomakistan
İşiniz : Yazar,araştırmacı),Siyaset
Ad Soyad & İme Prezime : Pomaklar.com
Tesekkur : 42
Puan : 1647
Kayıt tarihi : 27/05/07

Character sheet
Blog: test

http://pomaknews.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz