GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.

Join the forum, it's quick and easy

GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.
GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Pomak Hora Derneği kuruluş toplantısına davetlisiniz…

Aşağa gitmek

default Pomak Hora Derneği kuruluş toplantısına davetlisiniz…

Mesaj tarafından pomaklar.com Çarş. Ocak 09, 2013 5:17 pm


Sevgili Pomaklar ve Pomak dostları,

Yok olmaya yüz tutmuş dilimiz, kültürümüz ve kimliğimize sahip çıkmak için 13 Ocak 2013 Pazar Günü, saat 13.00’ te, Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği Lokali (Kemalpaşa Mah. Mehmetçik Bulvarı No:22/1 Devlet Hastanesi Karşısı Merkez/Çanakkale)’ nde bir araya geliyoruz!

Pomak Hora Derneği kuruluş toplantısına davetlisiniz…

Türkiye’de yaşayan diğer halklar gibi var olduğumuzu anlatmaya çalışmak… Bir halk olduğumuzu, yüzyıllardır bu topraklarda yaşadığımızı… Bu toprakların her karışında alın terimizin olduğunu… Toprağı, yaşamı, doğayı okuyan bilge ve kadim insanlarımızın olduğunu… Kısacası Türkiye’de yaşayan Pomak Halkının var olduğunu… Ve gün geliyor, Rodoplar’ dan, Balkanlar’ dan göçlerle gelip Trakya’ ya, Çanakkale’ ye, Balıkesir’ e, İstanbul’ a, Kocaeli’ ye, Sakarya’ ya, Bursa’ ya, Yalova’ ya, Samsun’ a, Eskişehir’ e, İzmir’ e, Manisa’ ya, Muğla’ ya yerleşen Pomaklar olarak, belki de yıllardır birbirimizden habersiz yaşadığımız bu topraklarda şimdi aynı mecradan akma fırsatı yaratıyoruz; var olduğumuzu, dilimizin, geleneğimizin, kültürümüzün mutlaka ama mutlaka yaşaması ve yaşatılması gerektiğini anlamak ve anlatmak için bir araya geliyoruz, bir oluyoruz…

Göçmen olma ve “sonradan gelme” psikolojisinin, hor ve hakir görülmenin nasıl bir hissiyat olduğunu başkalarından kat be kat daha iyi biliyoruz. Toplum tarafından kabul görülme uğruna yaşanılan zorlukların, yaşadığımız doğal ve sosyal çevrede tutunabilmek için verilen insanüstü mücadele ve emeğimizin bilincindeyiz. Ama gelin artık başkalarına benzemeye, “onlar gibi” olmaya çalışmayalım, farklılaşalım ve biz artık biz olalım! Gerçekten Pomak olarak yaşamaya, hayatlarımızı böyle idame ettirmeye var mısınız? Her halk birbirine benzeseydi Dünya çok daha sıkıcı bir yer olurdu, emin olun…

“Bir dil bir insan, çok dil çok insan” veciz sözünün anlamı derindir: Kişi ne kadar farklı dil konuşabiliyorsa bir o kadar değişik kültürü tanıyacak, kendini geliştirecek ve yetkinleşecektir. Hemen yanı başımızda, bir sokak ötemizde, bir mahalle berimizde, bir ilçe uzağımızda, bir köy ilerimizde, toplumumuzun konuşabildiği ve yaşatmaya çalıştığı farklı diller, kültürel öğeler, örf ve adetler, gelenek ve görenekler olduğunu biliyoruz. 72 milletten oluşan bir toplum olduğumuz sözü biraz da bu yüzden sarf edilmiştir. Evet, zengin bir toplumuz ve zenginliğimizin ölçütü bellidir: Toplumsal zenginliğimiz çok kültürlü, çok ağızlı, çok şiveli, çok dilli, çok ananeli yapımızdan ileri gelmektedir. İnsani zenginliğimiz de aynen böyledir; farklı kültürlerimiz, farklı dillerimiz, farklı şivelerimiz, farklı gelenek ve göreneklerimiz olacak ki, onları başkalarıyla paylaşabilelim, başkalarından öğrenebilelim, başkalarına öğretebilelim ve tüm bu süreçlerden haz duyalım. Toplum ve insan olarak bu çeşitliliğimizi ve zenginliğimizi korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak da boynumuzun borcudur.

Pomak Halkı, uzun yıllar boyunca toprakla iç içe, derin bir bilgelik içinde, çalışarak, üreterek, sürekli bir mücadele halinde yaşamıştır. Günümüzün tüketime dayalı çılgın koşullarında hala kendi üretimini yapabilen, doğa ile dostça hayatını sürdürebilen, kendiliğinden, gönüllü ve rızai izolasyona rağmen dilini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini zor da olsa korumayı başararak varolagelmiş bir halktır. Bir araya gelmemizin en önemli sebebi, kaybolmaya yüz tutmuş dilimizi ve kültürümüzü kayıt altına almak ve nesilden nesile aktarımını sağlamaktır.

Bugün, unutulmaya yüz tutmuş ve unutulmuş dillerin geçmişlerine baktığımızda gelinen durumun tek özeti bulunmaktadır: bu dil ailelerinin zamanın silip süpüren, yozlaştırıcı etkisine direnemeyerek geçmiş bilgeliklerinden vazgeçmiş olmalarıdır. Pomak köylerinden şehre göçle yitirilen tarihsel ve toplumsal bellek, köye ve köy yaşantısına duyulan özlem ve romantik duygular ile geri getirilemiyor maalesef… Pomak Hora Derneği olarak buna izin vermeyeceğiz, kendi geri dönüşümünü kendiliğinden yaratmış Pomak Halkının, toprakla kurduğu ilişkiyi, köklerini, benliğini yitirmeksizin doğayla uyum içinde ve teknolojiyi buna uygun kullanan, sosyo-kültürel gelişimini tüm farkındalığıyla sürdüren bir yaşam biçimine ihtiyacı vardır. Ve bizler biliyoruz ki, gelecek, kendi üretimini sürdürebilen, kendi kültürünü yaşatabilen halkların kuracağı bir gelecek olacaktır. Balkanlar’ dan, Rodoplar’ dan bu yana en önemli mirasımız olan kültürümüzü yaşatacağız ve unutulmaya yüz tutmuş dilimizi gelecek nesillerimize aktaracağız…

Bizler, yaşamımızda bir Pomak olarak var olmak, Pomak gibi düşünebilmek, derdimizi Pomakça anlatabilmek, karşımızdakinin de bizi, meramımızı bir Pomak olarak anlaması, algılaması için çalışacağız...

Tarih boyunca farklı diller, farklı kültürler, farklı gelenekler bir arada, kardeşçe, dayanışma ve paylaşma duyguları eşliğinde yaşamasını becerebilmişlerdir. Bunun en somut kanıtı Dünya’ da süren yaşamdır. Farklı halklar, milletler yeryüzünde bir arada ve kendine has özelliklerini koruyarak yaşamaya devam etmektedirler. Bunun daha mikro düzeyi de, ülke sınırları içerisinde birlikte yaşayan farklı kültür, dil, inanç ve geleneklere sahip halkların yüzyıllardır bir arada yaşayabilme iradesidir. Anadolu ve Trakya coğrafyası da, tarihinde bunun en güzel örneklerini sergilemiş, çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Yaşamı anlamlı kılan biraz da budur… Farklılıklarımızla bir arada yaşamak, hayata zenginlik katmak, onu daha da renklendirmek!

Ne acı ki, günümüzde Pomak kimliği, dili ve kültürü yok olmaya yüz tutmuş, yer yer de yok olmuştur. Bizler diline, kültürüne ve kimliğine sahip çıkan Pomaklar olarak süregelen sessizliğe bir çığlık, sindirilmişliğe bir direnç olabilmek adına bir araya geliyoruz.

Pomak halkı olarak bugüne kadar yaşadığımız her topluma gösterdiğimiz saygı kadar, bizler de kimliğimize, dilimize ve kültürümüze aynı saygının gösterilmesini istiyoruz. Bu doğrultuda anlamlı bir adım atmaya hazırlanıyoruz: Dernekleşme sürecimizi başlatıyoruz. Hem de alışılmışın dışında ve bambaşka bir dernek çalışmasına vücut verme inanç ve kararlılığı ile… Bu kapsamda, yerleşik dernekçilik zihniyetinden farklı ve ayırdedici özelliğimiz olarak kısaca bahsetmek gerekirse;

1- Dernek yönetiminde ve temsiliyetinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için başkanlık yerine eşsözcülük kurumunu işler kılacağız, bu kapsamda eşsözcüler bir erkek, bir kadın olacak şekilde göreve alacaklardır. Unutmayalım ki, kadınların aktif olarak yer almadıkları ve var olmadıkları yerde demokrasiden, üretkenlikten ve yaratıcılıktan bahsedilemez…

2- Pomakların dil ve kültürlerinin yaşatılması için somut projelerle çalışmalar yapacağız; bu kapsamda Pomak köylerinde sözlü tarih çalışmaları, pesna derlemeleri, folklorik özelliklerimizin, halk hikâyelerimizin, manilerimizin, ninnilerimizin, çocuk oyunlarımızın, yemeklerimizin, Ramazan eğlencelerimizin, özel ve önemli günlerimizin, toğrakla kurduğumuz bağın, geleneksel tarım ve üretim biçimlerinin, ekolojik ve doğal yaşantımızın ayrıntılarının kayıt altında alınması çalışmaları yürüteceğiz.

3- Pomaklar için çalışan tüm derneklerle ortaklaşa projeler yürüteceğiz, bu kapsamda Pomak dilinin yaşatılması, genç nesillerin öğrenmesi ve konuşması için neler yapılabileceği, Pomakça-Türkçe sözlük çalışması, Pomak alfabesi gibi derlemeler ve neticede dilin sözlü halden yazılı hale geçmesi konularında neler yapılabileceğini hep birlikte tartışıp hayata geçirebilmek için girişimlerde bulunacağız.

4- Pomakların tarihine dair somut verileri netleştirip aslında kimiz? ve nereden geldik? sorularına yanıtlar arayacağız.

5- Tüm bu hususlarda panel, sempozyum ve forumlar düzenleyerek herkesin ilgisini çekmesini ve herkesin katkısını almayı hedefleyeceğiz.

6- Yine şenlikler ve festivaller düzenleyerek dilimizin, kültürümüzün, örf adet ve gelenek göreneklerimizin geniş çaplı tanıtımını yapacağız.

Tüm bu sayılanlar hayal gibi mi geliyor? Bizce hiç de değil! “İstemek, girişme, bir ucundan tutmak ve başarmak” şiarımız olsun. Kuruluş hazırlıklarını yaptığımız ve sizlerin de bu çaba içerisinde olmasını istediğimiz derneğimiz, sosyal, kültürel, sanatsal, ekonomik ve ekolojik alanlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterecektir.

Dernek resmi tüzüğümüzde de, özetlediğimiz faaliyet alanları ve amacı şu şekilde dile getirilmektedir:

a ) Dernek Pomakların sivil toplum, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

b ) Pomakların dil, kültür, gelenek ve göreneklerinin korunması, bu alanlara dair değerlerin incelenmesi, yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

c ) Türkiye' ye çeşitli dönemlerde yerleşmiş olan Pomakların gerek kendi aralarında gerekse Türkiye'nin her yöresindeki insanlar ve halklar ile temas kurmasına, kaynaşmasına yardımcı olarak dayanışmasını sağlamak,

d ) Derneğin üyeleri arasında ve etkinlikler çerçevesinde sosyal, kültürel yardımlaşmayı, dayanışmayı ve iletişimi sağlamak,

e ) Yoksullara, ihtiyacı bulunanlara, maddi sıkıntı çeken öğrencilere imkanları ölçüsünde maddi ve manevi yardımda bulunmak, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişmelerini sağlamak,

f ) Dernek üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, bunlar için çözümler aramak, toplantılar yolu ile projeler üretmek, bu projeleri yaşama geçirmek ve üyelerinin yardımlaşma ve dayanışmasını güçlendirmek, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlayıcı ve arttırıcı çalışmalar yaparak, insanı ilişkilerin olması gereken en üst düzeyde dostluk, kardeşlik ve dürüstlük ilkeleri ile sürdürülmesini sağlamak.

g ) Yerel, ulusal ve evrensel değerler ışığında sağlık, kültürel, sanatsal, sportif, turistik, çevresel, ekolojik ve ekonomik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları toplumla, toplumun yararına kullanmak.

h ) Toplumdaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, toplumun kültürel ve sosyal sorunlarına karşı çözüm önerileri üretmek, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak.

i ) Türkiye içindeki ve yurt dışındaki Pomaklar arasındaki diyalogun kurulmasını, karşılıklı saygı ve kültürel hoşgörü temelinde ilişkilerin geliştirilmesini, karşılıklı tanıtılmasını sağlamak.

i ) Türkçe ve Pomakça olarak müzik, tiyatro, sinema, edebiyat gibi sanatsal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapılmasını sağlamak.

j ) Pomak kültürüne mal olmuş kişilerin ve eserlerinin, halk şarkılarının, halk oyunlarının, halk edebiyatının, geleneksel enstrümanların kötü niyetli, haksız, gerçeğe aykırı kullanımlarına karşı her türlü şikayet, yasal koruma talebi gibi hukuki yollara müracaat etme de dâhil olmak üzere, sanatçıların, sanatsal ve kültürel üretimde bulunanların, özgün eserler ortaya koyanların sosyal ekonomik ve fikri haklarının savunusu konusunda çalışmalar yapılmasını sağlamak.

Derneğimiz bu saydığımız amaçlarını ve faaliyetlerini hayata geçirebilmek adına her türlü yasal ve meşru çalışmaları yapmaya adaydır. Sizlerle birlikte Pomak halkına bir ses olabilmek ve bu amaçlar doğrultusunda birlikte faaliyet yürütmek istiyoruz. Birlikte üretmek, ürettiklerimizi ortaya koymak, tüm Pomak ve Pomak dostlarıyla paylaşmak istiyoruz.

Sevgili Pomaklar ve Pomak dostları,

İstiyoruz ki ne yapacaksak hep birlikte yapalım, kendimiz ve geleceğimiz için üretelim ve paylaşalım. Dilini, kültürünü ve kimliğini yaşamak ve yaşatmak isteyen tüm Pomak halkını ve dostlarını kurulacak olan derneğimizin etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz.

Pomak Hora Derneği Kurucu Girişimi

İletişim : 0 544 584 09 78
Toplantı Tarihi ve Yeri : 13 Ocak 2013 Pazar Günü, saat 13.00’ te,
Toplantı Adresi : Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği Lokali (Kemalpaşa Mah. Mehmetçik Bulvarı No:22/1 Devlet Hastanesi Karşısı Merkez/Çanakkale)

Not : Pomakların geleneksel akıtması ve ayran ikramımızdır.
pomaklar.com
pomaklar.com
Admin
Admin

Erkek
Mesaj Sayısı : 1529
Yaş : 50
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : Pomakistan
İşiniz : Yazar,araştırmacı),Siyaset
Ad Soyad & İme Prezime : Pomaklar.com
Tesekkur : 42
Puan : 1647
Kayıt tarihi : 27/05/07

Character sheet
Blog: test

http://pomaknews.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz